V posledný školský deň pred veľkonočnými prázdninami, 23. marca 2016, žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci zorganizovali Deň učiteľov trochu inak.

Keďže mnohí žiaci si uvedomovali, že byť učiteľom nie je také jednoduché, rozhodli sa odmeniť svojich profesorov tým, že za nich odučia hodinu. S takýmto plánom si žiaci sadli za katedry a mohli na vlastnej koži okúsiť, ako je náročné  pozerať sa do nechápavých tvári v laviciach. Musím však podotknúť, že sa toho žiaci zhostili ukážkovo, dokonca zapojili profesorov v úlohe žiakov do svojej hodiny. Nuž a učitelia? Tí boli touto ideou potešení a svoje hodiny- nehodiny si užili. Na dotvorenie obrazu o tomto dni, vám predstavím ako vyzerali niektoré hodiny.

Na hodine anglického jazyka si druháci pripravili hodinu v pohybovej miestnosti, kde mali prístup k fit loptám, s ktorými počas hodiny pracovali. Samozrejme v angličtine. Žiaci spolu so svojou profesorkou si zacvičili, zasmiali sa a samozrejme dozvedeli sa nové pojmy.

Tretiaci si pripravili aktívnu hodinu plnú pokusov z chémie a zábavnou formou sa venovali aj fyzike, kde si zasúťažili a zistili, v akom stave majú vedomosti. Dozvedeli sa, že bez fyziky by sa nemohli bicyklovať, písať, používať elektrické prístroje, či svietiť. Uvedomili si, že keby nebola fyzika, nemuseli by sa ju síce učiť, ale učitelia fyziky by potom nemali prácu. A kto by sa o nich postaral?

Aj žiaci z Prímy sa rozhodli zapojiť do vyučovania a na hodine ruského jazyka obohacovali svoju slovnú zásobu ruskými rozprávkami. Máša a medveď zaujali nielen spolužiakov, ale aj vyučujúcu, nové slovíčka získali aj z príbehu Dedko repku zasadil. Hravou formou učili aj matematiku a dali návod učiteľom, ako urobiť tento predmet zaujímavým a obľúbeným. Za každý správne vypočítaný príklad dostali žiaci cukríky.

Na záver dňa si žiaci pod záštitou rady žiakov pripravili pre svojich učiteľov krátky program. Zarecitovali krásnu báseň Môj učiteľ, zaspievali im a predviedli krátku scénku o tom, čo učitelia často krát povedia, hoci podobnosť bola „čisto náhodná“ a osoby „celkom fiktívne“.

Celý deň dopadol výborne, profesori tlieskali, smiali sa a čo bolo hlavné, mali krásny umelecký zážitok, pretože oni sami pomáhajú vychovávať talentovaných žiakov. A žiaci boli zase nadšení, že sa im mohli takouto formou odvďačiť.

Pravdou je, že svojich učiteľov majú žiaci našej školy veľmi radi, ale túto informáciu si prosím, drahý čitateľ, uchovaj pre seba, lebo mi sami si to len ťažko priznávame.

Jazmína Kreanová, III. D

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.