It’s your world.” Je to Váš svet - slogan OSN, ktorým sa inšpirovalo 50 študentov z Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou a vyskúšali si na vlastnej koži prácu diplomatov. Ukázali, že mladým ľuďom skutočne záleží na budúcnosti sveta, v ktorom žijeme, majú kreatívne nápady, ako riešiť problémy spoločnosti a chcú za ne bojovať.

ČadMUN (Čadca Model United Nations) je modelové zasadnutie OSN, ktoré má u študentov veľký úspech. Dostávajú možnosť diskutovať na danú tému v anglickom jazyku a orientovať sa v administratívnom prostredí. Už 13 rokov sa súčasní i bývalí študenti nášho gymnázia, študenti z partnerských gymnázií s českým a poľským jazykom v Českom Těšíne a dobrovoľníci z Kericu so zápalom vrhajú na neľahkú úlohu osvojiť si postoje krajín, ktoré reprezentujú, oboznámiť sa s ich politickým systémom, aktívne sa zapájať do diskusie v diplomatickom duchu a v konečnom dôsledku odsúhlasiť rezolúciu, rovnako ako na pôde OSN.

Po týždňoch svedomitej prípravy 12.4.2024 nastal „deň D.”  Delegáti 16 krajín sa na Mestskom úrade v Čadci v diskusii venovali téme „The Right to Privacy” (právo na súkromie) a viacerým podtémam, napríklad informačnému rámcu na ochranu údajov, digitálnym právam na pracovisku, online súkromiu detí, sociálnym médiám a osobným údajom, či kybernetickej bezpečnosti a porušeniu dát. Debata bola živá a prúdila plynulo, nebolo delegácie, ktorá by neprispela svojimi názormi a postrehmi. Je naozaj vidieť, akú vážnosť všetci prítomní pripisujú problémom dnešnej doby. Príjemné vystupovanie delegátov sa postaralo nielen o priateľskú atmosféru, ale aj o konštruktívne nápady a riešenia, naplňujúc tak poslanie zástupcov krajín a cieľ modelového zasadnutia. Všetci zúčastnení mi určite dajú za pravdu, že účasť na ČadMUNe bola pre nich naozaj obohacujúcou skúsenosťou.

ČadMUN 2024

Pozvanie na tohtoročné podujatie prijali pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, pani zástupkyňa Mgr. Jana Nečedová, riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Žiline PaedDr., PhDr. Dušan Galbavý PhD., vedúca odboru metodiky RÚŠS v Žiline PhDr. Janka Eldesová,  vedúca osobného úradu RÚŠS v Žiline Mgr. Lenka Ferenčáková a primátor mesta JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. Zaznel aj príhovor formou videa od amerického diplomata Benjamina E. Cohena, v ktorom vyjadril nadšenie nad iniciatívou mladých ľudí, dodal pár povzbudivých slov a zaželal úspešné rokovanie.

ČadMUN 2024

Veľký obdiv a vďaka patrí pani profesorke Mgr. Zuzane Gavlasovej, ktorá sa každý rok neúnavne venuje príprave študentov na túto výnimočnú udalosť, usmerňuje ich a dáva dobré rady, ako sa správne prezentovať na diplomatickej pôde. Pevne verím, že sa pod jej vedením môže naše gymnázium tešiť na veľa ďalších úspešných ročníkov ČadMUNu.

Radka Andrisáková, IV. G

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.