Novembrový čas

November má špeciálne miesto v kalendári. Je to mesiac rozmýšľania, uvažovania, spomínania na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Zvláštnu atmosféru cítiť vo vzduchu. Na to nás upozorňuje aj príroda, ktorá mení svoje zelené farby na žlté, hnedé, červené. Zo zelenej nádhery ostáva už len torzo listov, či holé konáre a to nás vedie aj k zamysleniu nad našou existenciou.

V iných častiach sveta oslavujú tieto dni inak. Známy je tak sviatok Halloween. Keďže žijeme v kozmopolitnej spoločnosti, tieto tradície sa dostávajú aj na Slovensko. Vytvárajú sa však viaceré tábory.

Kyberšikana

Dňa 17.10.2022 sa na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci uskutočnila preventívna prednáška venujúca sa problematike šikany a kyberšikany. Lektormi boli zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva: Mgr. Michal Horváth a Mgr. Tomáš Földes. Veľkú zásluhu na realizácii mala aj PhDr. Anna Bednárová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenie podpory ochrany detí pred násilím v Čadci.

Aktivity sa zúčastnili žiaci prímy, sekundy a tercie. V úvodnej časti sa venovali problematike kyberšikany, ktorá bola definovaná ako ubližovanie a zosmiešňovanie iných za pomoci nových informačných a komunikačných prostriedkov.

Bodka za školským rokom 2021/2022

A je to tu... Konečne sú vytúžené prázdniny a školský rok 2021/2022 zatvoril školské brány. Žiaci na tento moment čakali veľmi dlho a posledné horúce letné dni odpočítavali koniec.
Aký bol tento školský rok? Zo začiatku sme sa trápili a bojovali s kombináciou prezenčného a dištančného vyučovania. Nič netrvá večne a situácia sa konečne zlepšila. Žiaci sa vrátili do školských lavíc, prežívali svoje radosti i starosti. Maturanti úspešne zložili skúšku dospelosti a s odvahou vstúpili do ďalšej etapy svojho života. Žiaci osemročného gymnázia mohli oslovovať deň detí, súťažiť vo vedomostnom dueli: Čo ja viem?.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci je špecifické tým, že ponúka tri formy štúdia a jednou z nich je osemročné gymnázium. Čaro spočíva v tom, že na školu prídu aké malé deti a odchádzajú ako dospelí ľudia.

Prijatie do žiackych radov je spojené s imatrikuláciami. Ani tento rok sa tomu nevyhli malí primáni. Prekvapenia si pre nich prichystali žiaci z Kvarty A. 14. októbra 2022 sa primáni nesmierne tešili do školy, pretože namiesto učenia ich čakala cesta za dobrodružstvom a hľadaním pokladu. Počas zaujímavého predpoludnia museli zvládnuť 6 disciplín, kde zbierali indície na rozlúštenie pokladu.

Konečne maturita

Tento rok sa maturitná skúška vrátila k svojej tradičnej prezenčnej podobe, a to po dvojročnej pauze zapríčinenej následkami pandémie koronavírusu. Študenti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci začali svoj maturitný týždeň 23. mája 2022 slávnostným otvorením maturitnej skúšky.

U mnohých sa prejavili obavy znásobené náročným dištančným vyučovaním, ktoré nahradilo to klasické od marca 2020, keď sa vďaka pandémii koronavírusu uzatvorili brány škôl na celom Slovensku. Hoci sa pri téme tohtoročnej maturitnej skúšky objavovali pochybnosti, či sú maturanti dostatočne pripravení pristúpiť k maturite, aj napriek dlhým mesiacom učenia sa online, vynikajúci prístup učiteľského zboru ukázal, že maturantov na maturitnej skúške nič nezaskočilo. Usilovnú prípravu maturantov aj učiteľov vyzdvihla vo svojom príhovore na slávnosti uzatvorenia maturitnej skúšky aj PaedDr. Zuzana Mináriková, tohtoročná predsedníčka školskej maturitnej komisie.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.