Bodka za rokom 2019

Bilancovanie, hodnotenie, to všetko sa vždy spája s ukončením kalendárneho roka. Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci zhodnotili predchádzajúce obdobie a akcie, ktoré sa uskutočnili na konci kalendárneho roka.

K tradičným akciám, ktoré sa spájajú s decembrom je i Mikulášska nádielka. Tento rok sa na Mikuláša premenili žiaci z IV.G a III. E. Mikulášovi robili spoločníkov nežní anjelici, ale bol tu aj sprievod z radov nezbedníkov, čertov.

Vyčarili nezameniteľnú vianočnú atmosféru, spievali krásne vianočné piesne. Samozrejme dobrých žiakov, ktorých bola väčšina odmeňovali sladkosťami. Radosť v očiach, úsmev na tvári mali nielen tí menší, ale aj väčší. Veď v skutočnosti sme všetci v tomto čase deťmi a to je to krásne.

Krajský študentský parlament

Mladí ľudia sú budúcnosťou a ich názor je veľmi dôležitý. To mnohí vieme a aj preto, aby sa ich názor akceptoval sa zrodila myšlienka vytvoriť Krajský študentský parlament so sídlom v Žiline, pod patronátom Žilinského samosprávneho kraja.

9. decembra 2019 sa na pôde Žilinského samosprávneho kraja zišlo okolo 100 mladých ľudí, z 87 stredných škôl. Cieľom je oživiť parlament, ktorý potrebuje nové podnety a energiu na ďalšie fungovanie. Prínosom je aj prizvanie Rady mládeže Žilinského kraja pod vedením Ing. Dariny Čiernikovej.

Na zasadnutí sa predložil nový štatút a každý mohol pridať svoje poznámky, pripomienky, ktoré budú súčasťou nového dokumentu. Hlavným poslaním je spolupráca medzi žiackymi školskými radami v Žilinskom kraji. Žiaci prostredníctvom svojich zástupcov budú môcť podávať návrhy, podnety na skvalitnenie života v škole, ale i mimo nej.

Srdce na správnom mieste

Mať srdce na správnom mieste je  v dnešnej dobe veľmi dôležité. O tejto rokmi overenej múdrosti nás presvedčili aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, ktorí sa dňa 05.11.2019 zúčastnili celoslovenskej kampane: Študentská kvapka krvi. Ide o 25. ročník a heslom je:  „Buď odvážny a daruj krv“.  Táto akcia sa teší veľkej obľube a patrí k tradičným na škole.

Odhodlanie, ochota, obeta tie hnali 32 žiakov, aby sa rozhodli podeliť o najvzácnejšiu tekutinu, ktorá môže zachrániť život inému.

Brexit a my

Dňa 25.10.2019 sme sa mali možnosť zúčastniť na Projekte Speaking Tours 2019 organizovanom Euroatlantickým Centrom s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Celá prednáška sa odohrávala na bilingválnej sekcii nášho gymnázia v Čadci pod odborným vedením pána Mgr. Vladimíra Müllera, PhD., ktorý v súčasnej dobe pôsobí ako uznávaný vysokoškolský učiteľ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Medzinárodný deň školských knižníc

Každý štvrtý októbrový pondelok sa tradične koná Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý bol prvýkrát vyhlásený prezidentkou Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, Dr. Blanche Woolls v roku 1999.  Výnimkou nebol ani 28. október 2019. Tohtoročná téma bola venovaná 145. výročiu narodenia Jozefa Gregora Tajovského.

Podujatie na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana zorganizovali žiaci Septimy A. Program otvorili krátkym príhovorom, nasledovala zaujímavá prezentácia, v ktorej sa venovali nielen životu a tvorbe spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, ale predstavili aj niekoľko jeho zaujímavostí.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.