Dňa 20. 10. sa trieda I. E a Kvinta A zúčastnili literárnej exkurzie na tému Po stopách J. M. Hurbana. Navštívili pamätnú izbu v Hlbokom, kde pôsobil. Hlboké bolo miestom aj kodifikácie spisovného jazyka v roku 1843. Kodifikácie sa zúčastnili Hurban, Štúr, Hodža. Žiaci mali možnosť vypočuť si odborný výklad a tak sa oboznámiť aj so súkromným životom J. M. Hurbana. Možno len skonštatovať nesmiernu obetavosť a vlastenectvo tejto osobnosti.

Exkurzia v Hlbokom

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.