Žakovce, malebná dedinka na východe Slovenska, obklopená krásnymi tatranskými končiarmi. Na tomto mieste sa stretli mnohí ľudia, ktorí stratili zmysel život a ocitli sa na okraji spoločnosti. Aj keď si povedali, že už nič nebude také ako bolo a nedá sa im pomôcť... Napriek beznádeji, je tu nádej, ktorú poskytuje rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa. Vďaka pomoci sa mu podarilo v roku 1990 založil Inštitút Krista Veľkňaza, ktorý poskytuje pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú.

Žákovce 2016

V súčasnosti sa v Žakovciach nachádza okolo 260 ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Sú rozdelení do troch skupín alebo zoznamov. Najprísnejšie podmienky sú pre tých, ktorí sa nachádzajú na červenom zozname, miernejšie sú na modrom zozname a nádej na uzdravenie sa spája s bielym zoznamom. Podstatou terapie Mariána Kuffu je modlitba a práca. Pri resocializácii sa využívajú 3 základné pravidlá:

  • zákaz alkoholu a návykových látok,
  • prevencia a zákaz trestnej činnosti,
  • pracovná terapia.

Žákovce 2016

Aj mnohí žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci poznajú príbeh a prácu Mariána Kuffu a preto vyučujúcej náboženskej výchovy Mgr. Anne Krellovej skrsla myšlienka: navštíviť Žakovce. Sen sa stal skutočnosťou a 27. 10. 2016 sa žiaci I. D a I. E vybrali do Žakoviec, ešte pred uskutočnili zbierku hygienických potrieb, ktoré boli malým darčekom pre obyvateľov Žakoviec. Po príchode sa na vlastné oči mohli presvedčiť ako tam funguje bežný deň. Prešli celý areál a videli ako ľudia pracujú, čo sa im podarilo spoločnými silami vybudovať. Na svoje si prišli aj milovníci koní, pretože si mohli zajazdiť, nadýchať sa zdravého tatranského vzduchu a s vetrom vo vlasoch cválať a na nič nemyslieť.

Žákovce 2016

Žákovce 2016

Nesmierne vzácne bolo stretnutie s Mariánom Kuffom, ktorý sa veľmi potešil návšteve. Snažil sa dať našim žiakom mnohé rady, ktoré sú pre mladého človeka veľmi dôležité. Mnohí sa pousmiali, keď im hovoril, aby boli dobré matky a dobrí otcovia. Možno si povedali, že to je ešte ďaleko, ale skutočne čas rýchlo beží... Vyzval aj chlapcov, aby si vedeli zastať svoju pozíciu a dievčatá, aby si vážili vlastnú hodnotu a netúžili po „zženštilých mužoch“, ktorí sú lakujú nechty. Uviedol, že ak bude fungovať rodina, tak ako má, on bude mať menej práce.

Jeho slová boli jednoduché, ale myšlienky, ktoré odzneli boli hlboké a nenechali nikoho ľahostajným. Určite by sme ho dokázali počúvať aj hodiny a nepozerať na hodinky, kedy bude prestávka. Veríme, že takýchto stretnutí bude ešte veľmi veľa.

Mgr. Gabriela Chalupková

Žákovce 2016

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.