„Bojíte sa medveďa?“ prihovorila sa žiakom Tercie A Ing. Gabriela Kalašová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu. Touto otázkou otvorila prednášku na tému: „Medveď hnedý“. Tá sa uskutočnila 26.10.2017 a to v  Krajskej knižnici v Žiline.

Odpoveď na otázku nedala na seba dlho čakať a viacerí žiaci vykríkli hrdinsky, že oni sa neboja. Samozrejme vieme, že realita by mohla byť iná.

Hlavným cieľom prednášky je propagovanie ochrany Národného parku Malá Fatra, ktorý je žiakom geograficky najbližšie. História siaha do roku 1967, kedy vznikla vo Varíne chránená krajinná oblasť ( CHKO) a od roku 1988 národný park. Téma o medveďovi je top témou ochrany. Je to často aj motív na rôzne senzácie pre novinárov, filmárov... Žiaľ, všade nachádzame množstvo mýtov, ktoré sa táto prednáška snažila vyvrátiť.

Pani Ing. Gabriela Kalašová predstavila žiakom aj bájku o líške a medveďovi, z ktorej vyplýva nasledujúce ponaučenie, že sa najviac bojíme veci, o ktorých nič nevieme. Preto sme dostali aj niekoľko praktických rád.

Ak pôjdeme do lesa, máme upozorňovať na svoju prítomnosť. Pretože normálne správanie medveďa je plaché a keď nás zazrie, utečie. Dôkazom boli aj autentické zábery, ktoré priniesli fotopasce. Práve tie veľmi pomáhajú ochranárom a žiaden iný park na Slovensku nemá toľko poznatkov o medveďovi ako práve Národný park v Malej Fatre.

Prednáška v Krajskej knižnici v Žiline

Smutnou kapitolou sú medvede, ktoré stratili plachosť a spôsobujú rôzne problémy. Sme svedkami toho, že cítia potravu a prichádzajú do ľudských obydlí, kde nachádzajú kontajnery plné jedla. Je aj pre nás na zamyslenie, ako plytváme s potravinami a spôsobujeme si mnohé problémy sami.

V záverečnej časti sa mohli pýtať žiaci a ich otázky boli veľmi zaujímavé, ale aj vtipné.  Boli to napr. otázky či má medveď dobrý čuch. Možno ste ani Vy nevedeli, že vraj medveď má lepší čuch ako pes. Okrem toho, má aj dobrý zrak a vidí nás z  veľkej diaľky. Padla aj otázka hypotetická, ako vysoko máme vyliezť na strom, aby sme sa ukryli pred medveďom. Samozrejme sme sa pousmiali a odpoveď bola, že veľmi vysoko. Žiakov zaujímalo i to, či majú pred medveďom bežať dole kopcom alebo hore, pretože počuli, že medveď má predné nohy kratšie...

Otázok bolo veľa, čo svedčí o tom, že žiakov táto téma zaujala a poznatky, ktoré získali ešte využijú. Poďakovanie patrí aj Mgr. Zuzane Gunčágovej, koordinátorke pre environmentálnu výchovu, ktorá túto prednášku žiakom sprostredkovala.

Veríme, že osveta o medveďovi sa bude šíriť ďalej a nikto z nás sa neocitne v situácii, že sa stretne s medveďom a bude uvažovať, či bežať hore alebo dole kopcom. Medveď dokáže bežať až rýchlosťou 50 km za hodinu, takže nemáme šancu. Máme však šancu získané poznatky posúvať ďalej a aplikovať v praxi.

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.