Napriek tomu, že školský rok 2016/ 2017 je v plnom prúde, Stredoškolská odborná činnosť je už vo finále. Brány pre všetkých SOČ-károv sa zatvorili a preto si zaslúžia oddych po náročnej práci. Ako sa im darilo tento rok?

Už od septembra sa žiaci s chuťou pustili do písania SOČ. Prácu sa podarilo odovzdať viacerým, ale do okresného kola postúpili len títo žiaci:

  • odbor chémia, potravinárstvo - Patrícia Chnuriková ( 4. F) a Klaudia Piková (4. G) - Investigácia možností luminolu, reakcie a využitie, konzultant: Ing. Eva Körmendyová, PhD.
  • odbor biológia - Adam Jarábek (2. D) - Antibakteriálne účinky zubných pást, konzultant: Mgr. Lukáš Jurga.
  • odbor biológia - Ema Krkošková ( 2. D) - Zoofóbie, konzultant: Mgr. Lukáš Jurga.
  • odbor zdravotníctvo - Matej Laš ( 2. D) - Krátkozrakosť, konzultant: Mgr. Lukáš Jurga.
  • odbor história, politológia, právne vedy - Valéria Strýčková, Daniel Kupka, 200 rokov od narodenia J. M. Hurbana, konzultant: Mgr. Gabriela Chalupková.

SOČ 2017

Okresné kolo sa uskutočnilo 22. 03. 2017 na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Aj tu mali naši žiaci úspech a v odbore chémia sme získali 2. Miesto, v odbore biológia získal Adam Jarábek 1. Miesto, rovnako 1. Miesto sme získali aj v odbore zdravotníctvo a 1. Miesto sme získali aj v odbore história. Štartovaciu pozíciu sme mali veľmi dobrú a ďalším krokom bolo krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 04. 04. 2017 opäť na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Tu museli naši žiaci ukázať svoje schopnosti, napr. ako vedia prezentovať, argumentovať pre a proti... Aj tu sa nám podarilo získať veľmi pekné umiestnenie.

SOČ 2017

Skvelé dievčatá Patrícia Chnuriková a Klaudia Piková získali 2. miesto a postúpili na celoštátne kolo. Darilo sa aj Adamovi Jarábkovi a Valérii Strýčkovej i Danielovi Kupkovi, ktorí získali veľmi pekné 3. miesto.

SOČ 2017

Posledným krokom bolo celoštátne kolo, ktoré sa konalo 26. 04.- 28. 04. 2017 na SPŠ v Banskej Bystrici. Stretli sa tu najlepší z najlepších. Sme veľmi hrdí, že sa nám podarilo prebojovať aj na celoštátne kolo, kde sme získali krásne 4. miesto. Príjemné bolo i hodnotenie, že víťazmi 39. ročníka celoštátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti sa stali žiaci stredných škôl Žilinského kraja.

Veríme, že tieto úspechy budú motivovať aj ďalších žiakov a v ďalšom školskom roku sa zapoja do SOČ.

Mgr. Gabriela Chalupková

metodik SOČ

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.