Rok 1918 je rokom mnohých významných udalostí. Medzi tie najznámejšie patrí ukončenie Prvej svetovej vojny, vznik Československa a s tým spojené mnohé dokumenty, ktoré viedli k jeho vzniku. Jedným z dôležitých dokumentov bola aj Martinská deklarácia, ktorou sa Slováci prihlásili k novovzniknutému štátu. Tento rok si pripomíname 100. výročie od vzniku spomenutých udalostí.

 Žilinský samosprávny kraj preto reagoval na toto výročie a zadal súťaž pre žiakov, ktorých úlohou bolo vytvorenie špeciálnej web stránky - www.martinskadeklaracia.sk.

Ocenení žiaci v Bytči

Do tejto súťaže sa zapojili aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, konkrétne žiaci z III.G Monika Smolková, Marián Ligocký, Tomáš Trlíček. Ich súťažný tím mal netradičný názov: Štvorica troch duelantov. Hodiny ťažkej práce, hľadania informácii boli zavŕšené úspechom.

Dňa 12. júna 2018 sa uskutočnilo v sobášnom paláci v Bytči slávnostné oceňovanie úspešných žiakov Žilinského kraja. Ocenení žiaci boli úspešní v rôznych charitatívnych, vedomostných súťažiach- napr. SOČ. Za našu školu ocenenie z rúk županky Eriky Jurínovej získal Patrik Körmendy.

Ocenení žiaci v Bytči

Naša radosť bola o to väčšia, keď medzi pozvanými a ocenenými boli aj naši žiaci z III. G., konkrétne v kategórii súťaže. Odborná porota vybrala tri najlepšie návrhy web stránok, ale žiaci netušili, kto je prvý a kto druhý alebo posledný.

 Napätie na pódiu sa dalo krájať, ale oplatilo sa vydržať, pretože naši žiaci získali prvé miesto a ich návrh si získal najviac sympatií a pochvál. Odborná porota vyzdvihla originalitu, tvorivosť a hodiny práce.

Srdečne im gratulujeme a veríme, že ich talent sa bude naďalej rozvíjať správnym smerom, pretože sú to skromní mladí ľudia, ktorí môžu byť v mnohom pre iných vzorom.

Mgr. Gabriela Chalupková

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.