17. november je v našom kalendári štátnym sviatkom, je to medzinárodný deň študentov. Vždy v predvečer tohto sviatku prebieha oceňovanie výnimočných, úspešných žiakov. Inak tomu nebolo ani tento rok.

Okresný úrad v Žiline na čele s prednostom PhDr. Michalom Lavríkom zorganizoval jedinečné podujatie v  kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne a to dňa 07. 11. 2018.

V rámci kultúrneho programu vystúpila aj žiačka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci,  Danka Padyšáková. Svojím umeleckým prejavom zaujala aj náročnejšieho diváka. Medzi 20 ocenenými žiakmi a jedným športovým tímom bola aj žiačka bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, Monika Smolková.

Slávnostné oceňovanie žiakov 2018

Žiačka reprezentuje našu školu na vysokej úrovni. Zapojila sa do viacerých súťaží, v ktorých bola úspešná, napr. získala ocenenie v súťaži Johanidesova esej 2018 alebo vo vytvorení webstránky k 100. výročiu založenia Martinskej deklarácie. Spolu so spolužiakmi reagovala na výzvu Žilinského samosprávneho kraja vytvoriť návrh webstránky k príležitosti významného jubilea, ktoré si tento rok pripomíname. Ich návrh zaujal odbornú porotu a získali v nej 1.miesto. Je to veľký úspech, pretože ich webstránka môže osloviť stovky ľudí a prispieť k rozšíreniu k vedomosti. Okrem toho sa venuje dobrovoľníctvu, písaniu kníh ...

Na pódium ju sprevádzali práve tieto milé slová jej úspechov, kde jej zablahoželali ministerka školstva Martina Lubyová a prednosta Okresného úradu v Žiline Michal Lavrík. Osobné gratulačné slová si žiačka necháva pre seba, ale sú pre ňu hnacím motorom do ďalšej práce. Slová poďakovania vyslovila aj riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, Mgr. Ingrid Mikovčáková, ktorá žiačku sprevádzala na tejto výnimočnej udalosti.

Slávnostné oceňovanie žiakov 2018

Slávnostné oceňovanie žiakov 2018

Počas programu si diváci vypočuli pieseň i hru gitár, ktoré dotvorili slávnostnú atmosféru podujatia. Celú akciu zakončila pani ministerka pozitívnym a ďakovným prejavom. Poďakovala nielen oceneným, ale i pedagógom a ostatným pracovníkom.

Slávnostné oceňovanie žiakov 2018

V svojom prejave spomenula i radosť z toho, že dnes rodičia nemusia vodiť svoje deti do dobrých, ale vzdialených škôl, pretože tie dobré sa nachádzajú aj v "obyčajných" dedinách. Slová pani ministerky boli krásnym zakončením prvej časti, neformálny program pokračoval na recepcii.

Ďalší úspešný deň za nami a určite sa zapíše do  histórie našej školy.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.