Svoj veľký talent a umelecké nadanie predviedli naši žiaci na obvodnom kole v umeleckom prednese poézie a prózy, ktoré sa konalo 10. februára v rámci 66. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v Dome kultúry v Čadci. Peter Mišún (Príma A)Veronika Maslíková (Tercia A) sa divákom predstavili prostredníctvom básnických diel Tomáša Janovica a Rudyarda Kiplinga. Vladko Hudák (Príma A) si naopak zvolil prózu a obecenstvo zaujal ukážkou z knihy Prázdniny so strýcom Rafaelom od Vincenta Šikulu.

Všetci traja predviedli úžasné umelecké výkony. Peter Mišún napokon vybojoval 1. miesto v kategórii poézia a zároveň aj postup do okresného kola.

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Miroslava Mravcová

Krása slova

Krása slova