Poctivá práca, snaha, obetavosť to sú jedny z mnohých prívlastkov, ktorými môžeme charakterizovať Stredoškolskú odbornú činnosť. Bez odriekania nieto úspechov.

Už 42 rok sa do tejto súťaže zapájajú žiaci z celého Slovenska, zo všetkých typov stredných škôl. Niektorí svojim prácam venujú pár mesiacov, iní aj niekoľko rokov.

Aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa s obľubou zapájajú do tejto súťaže. Tento rok si vybrali súťažné odbory ako chémia, životné prostredie, informatika, teória kultúry, sociológia.

Anna Mária Davidíková - SOČ

Po hodinách práce ich čakalo školské kolo a po ňom okresné kolo. To sa tento rok malo konať na Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou. Tesne pred konaním okresnej prehliadky nás však zastihla správa o corona víruse a preto sa plány zmenili. Organizátori rozhodli o dištančnej forme organizácie, čo bolo po prvýkrát v histórii. Táto forma sa niesla všetkými súťažnými kolami.

Napriek zložitej situácie naši žiaci postúpili do krajského kola, ktorého organizátorom bola Stredná priemyselná škola informačných technológii. Odborné komisie čítali práce žiakov a výsledok ich rozhodnutia nás potešil.

Prvé miesto získali v odbore chémia, potravinárstvo žiaci z V. G Anna Mária Dávidiková a Martin Šimko. Vypracovali prácu s názvom: Sledovanie vybraných parametrov počas in vitro degradácie kompozitných kostných cementov. Úspech zaznamenal aj žiak z V. F Tomáš Hovořák, ktorý súťažil v odbore životné prostredie, geológia. Jeho práca s názvom: Vplyv fungicídov na dekompozíciu organickej hmoty v pôde mikroorganizmami, získala rovnako prvé miesto na krajskom kole.

Odbor informatika zastupovali žiaci z V. G Marián Ligocký, Tomáš Trlíček a Monika Smolková. Svojou prácou získali 3. miesto na krajskom kole. Veríme, že o ich práci: Analýza pranostík za pomoci programovania a následná webová prezentácia, budeme ešte počuť.

Vyvrcholením Stredoškolskej odbornej činnosti je celoštátna prehliadka. Tá bola naplánovaná na koniec apríla. Hostiteľom v tejto situácii bolo Krajské centrum voľného času v Trenčíne a Stredná priemyselná škola stavebná E. Belluša v Trenčíne.

Je pre nás veľkým poteším, že práca Anny Márie Dávidikovej a Martina Šimka sa stala najlepšou prácou v odbore chémia, potravinárstvo na celoslovenskom kole v 42. ročníku Stredoškolskej odbornej činnosti. Srdečne gratulujeme a ako mali radosť porotcovia, tak ju máme aj my. Úspešná bola aj práca Tomáša Hovořáka, ktorá získala 3. miesto. Aj tu platí staré známe príslovie: „Keď sa chce, všetko sa dá.“

Veríme, že ich práca bude vzorom pre mladšie ročníky.

Mgr. Gabriela Chalupková
koordinátor Stredoškolskej odbornej činnosti

Davidikova Simko

Marián Ligocký

Nataša Lušňáková

Tomáš Hovořák

Tomáš Hovořák

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.