V dňoch 7. – 8.11.2022 som sa po postupe z krajského kola zúčastnila celoštátneho finále Festivalu vedy a techniky AMAVET. Celý festival sa konal v priestoroch zážitkového centra AURÉLIUM v Bratislave. Na finále som prezentovala projekt VÝROBA CHYTRÝCH NANOZARIADENÍ PRE PERSONALIZOVANÚ LIEČBU ZÁVAŽNÝCH OCHORENÍ, ktorý som realizovala počas letnej školy CEITEC Student Talent technologického výskumného centra v Brne. V CETITECu som mala možnosť pracovať pod vedením PhD. študentky Michaely Vojníkovej priamo v laboratóriach Ústavu chémie a biochémie Mendelovej univerzity.

Fotka ĽK AMAVET 2022 Fotka ĽK AMAVET 2022

Prvý deň festivalu bol zameraný na hodnotenie súťažných projektov odbornou hodnotiacou komisiou. Mala som možnosť diskutovať s odborníkmi v rôznych oblastiach a svoj projekt predstaviť aj formou videoprezentácie vďaka profesionálnemu štábu. Počas druhého dňa prebiehali rôzne science talks, rozhovory a nakoniec aj dlho očakávané vyhodnotenie. Okrem cien partnerov, dekana prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a špeciálnych cien hodnotiacej komisie najlepší súťažiaci postúpili na medzinárodné európske a svetové súťaže a prehliadky. Mne sa podarilo získať nomináciu na najprestížnejšiu a najväčšiu svetovú súťaž mladých vedcov – REGENERON ISEF (International Science and Engineering Fair), ktorá sa bude konať v máji 2023 v Texase, USA.

Ludmila Kvasnovska

Ludmila Kvasnovska

Festival AMAVET určite odporúčam všetkým, ktorí sa zaujímaju o vedu a techniku. Ponúka naozaj veľa možností, ktoré vás ako mladú vedkyňu alebo vedca dokážu posunúť ďalej. Či už vďaka diskusiám s odborníkmi, nomináciami na prestížne medzinárodné súťaže, alebo aj pri uchádzaní sa o štúdium na vysokých školách.

Na záver by som rada poďakovala svojej mentorke Ing. Michaele Vojníkovej, bez ktorej by tento projekt nebol možný. Osobité poďakovanie patrí pani profesorke Ing. Eve Körmendyovej, PhD., ktorá ma inšpirovala a motivovala k prihláseniu a doprevádzala ma počas oboch kôl súťaže.

Ľudmila Kvašňovská, IV.F

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.