Ideaton – maratón myšlienok sa prvýkrát konal aj v Žilinskom kraji. Podujatie sa uskutočnilo 24.3.2023 v sobášnom paláci v Bytči. Atmosféra prostredia podporila náladu celého dňa. Akciu slávnostne otvorila svojim príhovorom predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová. Na Ideatone sa zúčastnilo 15 tímov zo Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali študenti z II. E triedy v zložení: Július Franek, Zuzana Machovčáková, Bibiana Pochybová, Aneta Prandová a Aneta Rybianska .

Ideaton 2023

V úvode bol všetkým predstavený koncept kreatívneho myslenia. Následne si každý tím vybral jednu z tém: 1. Ako byť atraktívnym absolventom už počas štúdia na škole alebo 2. Návrat absolventov so zahraničnou skúsenosťou do regiónu. Po výbere témy začali skupiny pracovať na vlastných kreatívnych riešeniach problémov. Účastníci mohli konzultovať svoje nápady s odborníkmi z praxe, ktorí sa im celý deň venovali. Poobede družstvá pripravovali vlastné prezentácie svojich riešení. Podvečer sa niesol v snahe zaujať svojou prezentáciou odbornú štvorčlennú porotu, čo sa tímu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci jednoznačne podarilo. Jeho nápadité riešenie a prezentáciu porota ocenila 2. miestom.

Ideaton 2023Ideaton 2023

Študenti si odniesli nielen cenu za druhé miesto, ale najmä cenné skúsenosti. Ideaton ponúkol našim študentom možnosť ukázať svoju šikovnosť a zapojiť sa do hľadania originálnych riešení na aktuálne otázky. Vyskúšali si nielen pracovať ako tím, ale aj prezentovať pred stovkou neznámych ľudí.

Študentom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Mgr. Rudolf Kužma

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.