Kysucké kultúrne stredisko v Čadci každoročne organizuje súťaž v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a s radosťou musíme konštatovať, že študenti našej školy boli vždy úspešní recitátori. Aj v tomto 69. ročníku sme boli ocenení v každej kategórii.

Školské kolo sa uskutočnilo ešte v januári 2023. Teší nás, že aj u nás sú žiaci, ktorí vedia oceniť umeleckú hodnotu slova, vedia pracovať s kultivovaným prejavom, hľadajú vhodný umelecký text, zapoja do dramaturgickej prípravy textu aj svojich rodičov alebo vyhľadajú pomoc učiteľa. Všetci recitátori boli v školskom kole ocenení hodnotnými knižnými titulmi.

Krása slova

Elektronickú formu prihlásenia žiakov do ďalšieho kola zabezpečila Mgr. Lucia Kavčiaková a spoločne s Mgr. Miroslavou Mravcovou sa venovali recitátorom II. a III. kategórie.

Okresné kolo pre I. – III. kategóriu sa uskutočnilo 27. marca 2023 v Dome kultúry a vo veľkej konkurencii získala 1. miesto Lia Potanková z Tercie A, 2. miesto v II. kategórii získal Michael Duraj z Prímy A. 

Krása slova Krása slova

Okresné kolo pre IV. kategóriu sa uskutočnilo 29. marca, zúčastnili sa recitátori Žaneta Žideková III.C, Samuel Klinovský I. F  a Terézia Šikulincová z III. G, ktorá získala 1. miesto a postupuje do krajského kola.

Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy, za propagáciu krásy slova.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.