Študenti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa opäť pochválili vynikajúcimi výsledkami Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Celoštátna súťaž sa konala na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Tohtoročného, 45. ročníka, sa zúčastnilo rekordných 4 085 študentov z 286 stredných škôl SR v 17 súťažných odboroch v oblasti prírodných vied, inžinierstva, humanitných a spoločenských vied.

Najlepšie výsledky a najviac ocenení získali súťažiaci zo Žilinského kraja, k nim patria aj naši študenti, ktorým sa aj napriek veľkej konkurencii podarilo získať pódiové umiestnenia. Ľudmila Kvašňovská zo IV.F získala 1. miesto v kategórii Zdravotníctvo a farmakológia s projektom o potenciálnych biomarkeroch chronického zápalu spojeného so starnutím. Jakub Jančo a Martin Otipka z V.F 2. miesto v kategórii Životné prostredie, geografia, geológia s projektom o hospodárení v lesoch, odvodňovaní a ochrane lesných ekosystémov na udržanie vody v krajine. Dominika Holániová z III.G získala 3. miesto v kategórii Chémia, potravinárstvo s projektom o vplyve parodontitídy, mrazenia a centrifugácie vzoriek na množstvo nukleových kyselín v slinách.

Súťaž bola náročnou, no zároveň obohacujúcou skúsenosťou pre všetkých účastníkov, ktorí si museli pripraviť ústnu prezentáciu a obhajobu svojej práce. Predsedníčka Národnej odbornej komisie Ing. Vlasta Púchovská zhodnotila tento ročník veľmi pozitívne s tým, že študenti vo zvolenej problematike prác obhájili presvedčivo, suverénne s množstvom vedomostí. Ocenila poslanie SOČ-ky pri rozvíjaní sociálneho, morálneho a vedomostného potenciálu žiakov s podporou pedagógov a odborníkov z praxe.

Chceli by sme zároveň poďakovať Ing. Eve Körmendyovej, PhD. a Mgr. Lukášovi Jurgovi, ktorí sa významnou mierou podieľali na príprave účastníkov a poskytli cenné rady pri písaní prác. Úspech študentov je dôkazom kvality vzdelávania, ktoré škola poskytuje, a tiež obetavosti jej učiteľov. Sme hrdí na to, že vidíme našich študentov presadiť sa v celoštátnej súťaži a dúfame, že budú aj naďalej vynikať vo svojich budúcich snahách. Ešte raz srdečne blahoželáme Ľudmile, Jakubovi, Martinovi a Dominike k vynikajúcemu výkonu a gratulujeme všetkým víťazom súťaže SOČ a pedagógom, ktorí ich podporovali a viedli na ich ceste za úspechom.

Dominika Holániová, III. G
Ing. Eva Körmendyová, PhD.

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.