Rok 1918 je rokom mnohých významných udalostí. Medzi tie najznámejšie patrí ukončenie Prvej svetovej vojny, vznik Československa a s tým spojené mnohé dokumenty, ktoré viedli k jeho vzniku. Jedným z dôležitých dokumentov bola aj Martinská deklarácia, ktorou sa Slováci prihlásili k novovzniknutému štátu. Tento rok si pripomíname 100. výročie od vzniku spomenutých udalostí.

 Žilinský samosprávny kraj preto reagoval na toto výročie a zadal súťaž pre žiakov, ktorých úlohou bolo vytvorenie špeciálnej web stránky - www.martinskadeklaracia.sk.

Odovzdanie výhry

V rámci rozvíjania finančnej gramotnosti sa naša škola zapojila do súťaže „Countdown 2017 školy“, ktorej organizátorom bola Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť.
Všetkých nás potešila správa, že práve naša škola bola odmenená. Dňa 5.decembra 2017 organizátori súťaže prišli osobne odovzdať výhru v podobe notebooku pani zástupkyni školy Mgr. Renáte Marcovej. S radosťou sme výhru prijali a do projektu sa určite zapojíme aj v budúcom roku.

O súťaži "JuniorBLOG"

Kategória JuniorBLOG je určená mladým ľuďom, žiakom základných škôl a študentom stredných škôl s neukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorí uverejňujú blogy, texty, fotografie a videá a využívajú webové stránky, či rôzne internetové služby a projekty. Ak publikujete na webe zaujímavý obsah Prihláste sa! Nemusíte naprogramovať vlastný web, v tejto kategórii sa hodnotí najmä forma, téma, obsah a štýl prezentácie.

Napriek tomu, že školský rok 2016/ 2017 je v plnom prúde, Stredoškolská odborná činnosť je už vo finále. Brány pre všetkých SOČ-károv sa zatvorili a preto si zaslúžia oddych po náročnej práci. Ako sa im darilo tento rok?

Už od septembra sa žiaci s chuťou pustili do písania SOČ. Prácu sa podarilo odovzdať viacerým, ale do okresného kola postúpili len títo žiaci:

Školské kolo súťaže v prednese umeleckej poézie a prózy pod názvom Krása slova alebo Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 6. marca 2017 v školskej knižnici. Záujemcov s kvalitným prednesom a zaujímavým textom bolo veľmi veľa, a preto porotcovia z radov učiteľov mali ťažkú úlohu vybrať tých najlepších, ktorí by reprezentovali našu školu. Víťazi dostali knihy, zápisníky a perá.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.