Vážený pán riaditeľ / pani riaditeľka,

Radi by sme Vám touto cestou poďakovali za výbornú prípravu Vašich žiakov, ktorí teraz, ako naši študenti, dosiahli vynikajúce výsledky. Vaša škola sa týmto zaradila u nás medzi tie najlepšie v príprave žiakov na vysokoškolské štúdium. Veľmi si vážime, že sa im takto venujete a vychovávate budúcich šikovných študentov. Tešíme sa na spoluprácu s ďalšími Vašimi úspešnými absolventmi.

Aerobik patrí k jedným z najobľúbenejších športov medzi mladými, ale aj staršími, resp. mladými duchom. Poskytuje priestor pre zábavu, relax a celkové športové vyžitie.
Aj na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa na hodinách telesnej výchovy venuje pozornosť aj tomuto športu. Niektoré žiačky toto cvičenie úplne pohltilo a venujú sa mu aj vo voľnom čase.

Dôkazom toho je i účasť na rôznych športových súťažiach. Prvý veľký úspech zaznamenali naše žiačky 30. 11. 2016, kedy sa zúčastnili na Krajskom kole aerobiku v Ružomberku. Súťaže sa zúčastnilo 7 dievčat z našej školy a z toho 4 dievčatá postúpili na celoslovenské kolo, dokonca žiačka Aneta Šteinigerová zo IV. G sa umiestnila na 1. mieste.

Streda 27. januára - deň ako každý iný. Pre 32 žiakov našej školy však priniesol neobyčajný náboj v podobe účasti na celoštátnej súťaži Angličtinár roka 2016, ktorú organizuje agentúra Injoy, ktorá sa špecializuje na študijné pobyty v zahraničí. Po prvýkrát však mala súťaž aj medzinárodný charakter, keďže sa do nej zapojili aj žiaci zo zahraničných škôl (okrem anglicky hovoriacich krajín).

Naši žiaci obstáli výborne - Klára Byrtusová zo IV. G slovensko-anglickej bilingválnej sekcie skončila na 5. mieste v rámci Slovenska a 25. v Európskej únii. Aj ďalší skvele obstáli a postarali sa o 5. miesto v rámci Slovenska a 26. miesto v rámci EU.

Výsledky našich žiakov si môžete pozrieť na http://injoy.sk/anglictinar-roka-2016-vysledky/?skola=2080, celkové výsledky na http://ar.injoy.sk/vysledky.php.

Osobnosť žiaka sa rozvíja najmä samostatnou prácou, ktorá je založená na tvorivosti, usilovnosti... Jedným zo spôsobov ako napredovať, je aj súťaž pre žiakov všetkých stredných škôl, ktorú poznáme aj pod názvom: Stredoškolská odborná činnosť. Tento rok sa do nej mohli zapojiť žiaci i učitelia a to po 38 krát. Mnohé súťaže majú krátke trvanie, ale práve dobrý nápad a ušľachtilá myšlienka udržujú SOČ  neustále v dobrej kondícii.

V tomto školskom roku sme sa prvýkrát aktívne zapojili do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

Okresné kolo v kategórii C absolvoval Ivan Húževka z tercie A

Krajské kolo v kategórii A sa uskutočnilo 26. januára 2016 v Žiline.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.