Škola reportáže

V uplynulom školskom roku 2022-2023 sa konal 5. ročník Ceny Absynt. Cena je udeľovaná najlepším žiakom, ktorí sa zapojili do projektu Škola reportáže – literárny seminár a súťaž pre žiakov Žilinského kraja.

Do súťaže bolo celkovo v kategóriách Recenzia, Reportáž, Rečníctvo poslaných 170 súťažných textov.
Svojimi príspevkami o knihe Na východ od západu (Wojciech Jagielski) sa zapojila aj naša žiačka
Lucia Koňušíková.

Študenti Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci sa opäť pochválili vynikajúcimi výsledkami Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Celoštátna súťaž sa konala na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Tohtoročného, 45. ročníka, sa zúčastnilo rekordných 4 085 študentov z 286 stredných škôl SR v 17 súťažných odboroch v oblasti prírodných vied, inžinierstva, humanitných a spoločenských vied.

Najlepšie výsledky a najviac ocenení získali súťažiaci zo Žilinského kraja, k nim patria aj naši študenti, ktorým sa aj napriek veľkej konkurencii podarilo získať pódiové umiestnenia. Ľudmila Kvašňovská zo IV.F získala 1. miesto v kategórii Zdravotníctvo a farmakológia s projektom o potenciálnych biomarkeroch chronického zápalu spojeného so starnutím. Jakub Jančo a Martin Otipka z V.F 2. miesto v kategórii Životné prostredie, geografia, geológia s projektom o hospodárení v lesoch, odvodňovaní a ochrane lesných ekosystémov na udržanie vody v krajine. Dominika Holániová z III.G získala 3. miesto v kategórii Chémia, potravinárstvo s projektom o vplyve parodontitídy, mrazenia a centrifugácie vzoriek na množstvo nukleových kyselín v slinách.

Ideaton 2023

Ideaton – maratón myšlienok sa prvýkrát konal aj v Žilinskom kraji. Podujatie sa uskutočnilo 24.3.2023 v sobášnom paláci v Bytči. Atmosféra prostredia podporila náladu celého dňa. Akciu slávnostne otvorila svojim príhovorom predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová. Na Ideatone sa zúčastnilo 15 tímov zo Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali študenti z II. E triedy v zložení: Július Franek, Zuzana Machovčáková, Bibiana Pochybová, Aneta Prandová a Aneta Rybianska .

Krása slova

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci každoročne organizuje súťaž v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a s radosťou musíme konštatovať, že študenti našej školy boli vždy úspešní recitátori. Aj v tomto 69. ročníku sme boli ocenení v každej kategórii.

Školské kolo sa uskutočnilo ešte v januári 2023. Teší nás, že aj u nás sú žiaci, ktorí vedia oceniť umeleckú hodnotu slova, vedia pracovať s kultivovaným prejavom, hľadajú vhodný umelecký text, zapoja do dramaturgickej prípravy textu aj svojich rodičov alebo vyhľadajú pomoc učiteľa. Všetci recitátori boli v školskom kole ocenení hodnotnými knižnými titulmi.

Vo februári naša škola už tradične organizovala krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Výsledky sú k dispozícii cez Edupage a pozrieť si ich môžete aj tu (Google Drive).

Žiaci našej školy získali dve druhé miesta:

  • Adam Baliga v kategórii 2C1 (bilingválne štúdium),
  • Markéta Ondrušková v kategórii 2A (prvý a druhý ročník SŠ).

Lia Potanková obsadila 7. miesto v kategórii 1B (8.-9. ročník ZŠ/tercia-kvarta). Srdečne im blahoželáme!

Organizačný tím KK OAJ

 

 

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.