Vivat Gymnázium!

Príbeh Gymnázia v Čadci sa začal v školskom roku 1948/49 a niesol sa v duchu myšlienky: „Pretože nová škola je prvá svojho typu na Kysuciach, bolo by žiaduce, aby miestne obyvateľstvo i študenti venovali jej viac pozornosti. Gymnázium je školou výberovou, a preto voláme do neho žiakov usilovných a nadaných, bez rozdielu majetkových pomerov, ktorí majú chuť na štúdium.“

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci oslavuje v školskom roku 2018/2019 sedemdesiat rokov svojej existencie. Vedenie školy, učitelia i žiaci,  všetci svoje úsilie zamerali na prípravu osláv založenia nášho gymnázia. Vyzdobili sme triedy, priestory školy, pripomenuli si rôzne významné medzníky takmer na všetkých vyučovacích predmetoch. Žiaci si osobitne pripravili bohatý kultúrny program na Deň gymnázia.  Snaha patrične a s úctou si pripomenúť 70-ročnú históriu školy vyvrcholila 31. januára 2019 v priestoroch Domu kultúry v Čadci slávnostným programom pod názvom VIVAT AKADÉMIA.

Úspech na AMFO

V piatok 1. marca 2019 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnila vernisáž výstavy regionálneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO, do ktorej sa zapojili aj naši študenti: Veronika Kuffová (IV.C), Anna Grochalová (II.D), Ema Murčová (II.D), Jakub Jarabica (I.E), Mykhaylo Plish (II.F), Simona Gancarčíková (III.F), Nina Šujanová (III.G) a Rebeka Jasenovcová (I.G). Väčšina z nich postúpila do krajského kola.

Inšpirujeme sa navzájom

Členovia žiackej školskej rady sa dňa 5. februára 2019 zúčastnili projektu s názvom „Inšpirujeme sa navzájom“. Stretnutie sa konalo po záštitou Žilinského krajského stredoškolského parlamentu v priestoroch firmy Schaeffler Kysuce. Našu školu reprezentovala trojica študentov: Peter Laš (Septima A), Veronika Pišteková (III. C) a Silvia Oravcová (III. F).

V dňoch 12.-14. februára 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo informatickej súťaže Zenit. Našu školu reprezentovali žiaci IV. G - Tomáš Trlíček a Marián Ligocký.
V kategórii WebDeveloper vybojoval výborné 2. miesto Marián Ligocký.  Len veľmi tesne uniklo pódiové umiestnenie Tomášovi Trlíčkovi, ktorý v kategórii Grafik obsadil celkové 4. miesto. Študentom gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy v oblasti informačných technológií.

Výstava starých počítačov

Technický pokrok ide dopredu míľovými krokmi. Presvedčiť sa o tom mohli aj naši študenti počas výstavky starých počítačov, ktorú si mohli pozrieť v priestoroch školy. Počítače prevažne československej výroby im odborne a pritom zaujímavo predstavili študenti Septimy A - Peter Grochal a Martin Špilák. Ďakujeme p. profesorovi Babušíkovi, autorovi výstavy, za spestrenie vyučovania.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.