Srdečne vás pozývame na frankofónne popoludnie. Viac nájdete v plagátiku.

Študentský ples 2018

Školský rok 2017/2018 je v histórii našej školy rokom významných medzníkov. Oslavujeme 25. výročie založenia 8- ročného štúdia, 15.výročie založenia bilingválnej sekcie, ale i 15- sty ročník študentského plesu.

Študentský ples patrí medzi obľúbené podujatia u žiakov. Je to akcia, ktorá je jedinečná svojho druhu, pretože spomedzi okolitých škôl, len naši žiaci majú túto príležitosť. Je to očarujúci okamih, kedy sa škola oblečie do sviatočného šatu, žiaci prídu do školy v netradičnom čase, tradičné oblečenie vymenia za plesové šaty či obleky. Aula školy sa zmení na parket usmiatych žiakov i učiteľov.

Záverečné doplnenie zoznamov! Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, Vás pozývame na krajské kolo XXVIII. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorú organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 14.02.2018 o 9.00 hod. (STREDA) v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Prosíme členov odborných komisií, aby do našej školy prišli aspoň 20 minút pred začiatkom súťaže. Prezentácia účastníkov bude v čase od 8.15 - 8.50 hod.

V piatok 26. januára 2018 navštívili našu školu naši bývali absolventi Tatiana Zbončáková a Roman Chrenšť. Obaja študujú na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. V konferenčnej miestnosti sa podelili s našimi žiakmi, ktorí majú záujem o štúdium na tejto univerzite, o svoje skúsenosti. Porozprávali o štúdiu na fakulte,  o uplatnení študentov tejto fakulty. Našim žiakom dali dobré rady, čo robiť, aby boli prijatí na túto fakultu. Poskytli informácie, ako si vhodne voliť predmety, aby štúdium bolo nenásilné, o ubytovaní a stravovaní. Našim žiakom rozdali aj propagačné materiály. Verím, že ich návšteva bola osožná.

Volejbalový turnaj 2017

Dňa 21. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnil celoškolský volejbalový turnaj pri príležitosti otvorenia osemročného a bilingválneho štúdia. Záujem žiakov bol veľký. Každá trieda mala zostavené vlastné družstvo a hralo sa v dvoch telocvičniach naraz, vo veľkej športovej telocvični gymnázia i v telocvični bilingválnej sekcie. Všetci zúčastnení sa snažili bojovať z plných síl. Ich nadšenie z hry podporovalo aj búrlivé povzbudzovanie spolužiakov. Športový duch a napätá atmosféra sa niesli celým zápasom až do konca. Napokon sa do semifinále prebojovali triedy: III. F, IV. E, IV. D a V. G. Ich boj bol naozaj veľmi dramatický a plný emócií.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.