ČadMUN  (Čadca Model United Nations) alebo tiež modelové zasadnutie OSN sa už úspešne po 12-krát stalo výnimočnou a neodmysliteľnou udalosťou  Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou. Študenti, bývalí absolventi a dobrovoľníci z Kericu v Čadci vymenili svoje denné outfity za tie viac spoločenské. Nebojácne sa hlásili o slovo a so zápalom pre danú tému predkladali rôzne riešenia.

Tento rok sa modelové zasadnutie ČadMUN opäť po dlhšej pauze konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci. Počas zasadnutia sme privítali viacero významných hostí. Pozvanie prijali pani riaditeľka Mgr. Ingrid Mikovčáková, pani zástupkyňa Mgr. Jana Nečedová, riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Žiline PaedDr., PhDr. Dušan Galbavý PhD., vedúca odboru pre stredné školy PhDr. Janka Eldesová, sekretariát riaditeľa RÚŠS Mgr. Lenka Ferenčáková, primátor mesta   JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD. i zástupca primátora PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., RSc.

Deň učiteľov

Tradične na celom Slovensku sa 28. marec oslavuje ako medzinárodný deň učiteľov. Mnohí si v tento deň spomenuli na svojich učiteľov, ktorí ich viedli cestou poznania. Aj keď úloha učiteľov nie je vždy docenená, nezabúdajme, že bez nich by asi žiadna iná profesia nemohla byť.

Žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci si na učiteľov spomenuli nielen slovne, kvetom, ale aj prakticky, keď sa rozhodli, že na 45 minút si vyskúšajú prácu učiteľov. Pred tabuľu sa postavili mladé pani učiteľky a učitelia bez vrások, plní energie, optimizmu a viery v zmenu celého sveta. Pripravili si kreatívne hodiny, kde vysvetľovali nové učivo, písali žiakom poznámky. Hrali rôzne hry, ktoré boli skvelým oživeným hodiny. Museli zvládnuť aj jemné vyrušovanie, zvedavé otázky. Na konci hodiny si vydýchli, že to zvládli a vzdali hold učiteľom.

Krása slova

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci každoročne organizuje súťaž v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín a s radosťou musíme konštatovať, že študenti našej školy boli vždy úspešní recitátori. Aj v tomto 69. ročníku sme boli ocenení v každej kategórii.

Školské kolo sa uskutočnilo ešte v januári 2023. Teší nás, že aj u nás sú žiaci, ktorí vedia oceniť umeleckú hodnotu slova, vedia pracovať s kultivovaným prejavom, hľadajú vhodný umelecký text, zapoja do dramaturgickej prípravy textu aj svojich rodičov alebo vyhľadajú pomoc učiteľa. Všetci recitátori boli v školskom kole ocenení hodnotnými knižnými titulmi.

Čitateľský maratón

Mesiac marec je tradične venovaný knihám. Vedia to aj žiaci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Spoločne sme prišli na nápad venovať knihám a ich hlavným postavám netradičný priestor i čas.

V piatok 31. marca 2023, v poobedňajších hodinách sa aula školy opäť zaplnila žiakmi. Nie, nie je to žartík pred prvým aprílom. Žiaci sa nepomýlili a dobrovoľne prišli v piatok druhýkrát do školy. Dôvodom bol čitateľský maratón.

Ideaton 2023

Ideaton – maratón myšlienok sa prvýkrát konal aj v Žilinskom kraji. Podujatie sa uskutočnilo 24.3.2023 v sobášnom paláci v Bytči. Atmosféra prostredia podporila náladu celého dňa. Akciu slávnostne otvorila svojim príhovorom predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová. Na Ideatone sa zúčastnilo 15 tímov zo Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali študenti z II. E triedy v zložení: Július Franek, Zuzana Machovčáková, Bibiana Pochybová, Aneta Prandová a Aneta Rybianska .

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.