Duke of Wellington Award

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote.

Toto sú úvodné a v plnej miere vystihujúce slová, s ktorými sa stretnete na internetovej stránke DofE. Tento školský rok je prvým, pilotným rokom, kedy sa aj na našej škole rozbieha tento program. V rámci regiónu sme prvá  a zatiaľ jediná škola, ktorá poskytuje možnosť žiakom zapojiť sa do tohto programu. Túto možnosť majú žiaci 4–ročného, 8–ročného i bilingválneho štúdia.

„Bojíte sa medveďa?“ prihovorila sa žiakom Tercie A Ing. Gabriela Kalašová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu. Touto otázkou otvorila prednášku na tému: „Medveď hnedý“. Tá sa uskutočnila 26.10.2017 a to v  Krajskej knižnici v Žiline.

Odpoveď na otázku nedala na seba dlho čakať a viacerí žiaci vykríkli hrdinsky, že oni sa neboja. Samozrejme vieme, že realita by mohla byť iná.

Hlavným cieľom prednášky je propagovanie ochrany Národného parku Malá Fatra, ktorý je žiakom geograficky najbližšie. História siaha do roku 1967, kedy vznikla vo Varíne chránená krajinná oblasť ( CHKO) a od roku 1988 národný park. Téma o medveďovi je top témou ochrany. Je to často aj motív na rôzne senzácie pre novinárov, filmárov... Žiaľ, všade nachádzame množstvo mýtov, ktoré sa táto prednáška snažila vyvrátiť.

Exkurzia v Kii

Dňa 19.9.2017 sa naše triedy IV.C a IV.E s RNDr. Annou Kozovou zúčastnili exkurzie v KIA MOTORS SLOVAKIA pri Žiline. Exkurzia sa začala krátkou prezentáciou, kde sme spoznali základné princípy firmy z ekonomického aj z výrobného hľadiska. Zo všetkých faktov nás zaujalo najviac to, že z troch aktuálne vyrábaných modelov áut v spoločnosti Kia Motors pri Žiline sa do zahraničia vyváža až 95%.

Škola priateľská k deťom

Vážení rodičia, milí žiaci dovoľte nám, aby sme Vás informovali o tom, že sa naša škola zapojila do projektu: „Škola priateľská k deťom 2017/2018“.

Aj týmto projektom chceme poukázať na to, že na škole vytvárame také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou, kde sú práva dieťaťa v centre záujmu, kde sa nielen učí o právach dieťaťa, ale sa nimi aj žije, a kde sa nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Drahí čitatelia,

vitajte pri našom špeciálnom čísle tohto osudom "bitého" a tažko "skúšaného" časopisu. Raz za čas, ba aj stále, povedala by som, si zaslúži každý z nás chvíľku, kedy by sa mal cítiť špeciálne. Prosto tak, že by nemal pochybovať o tom, že je unikát. Prežiť ten pocit, usmať sa a povedať si áno, mám sa rád.

Keďže táto "špecialitka" môže byť pre každého niečo iné (od pridania si ešte jedného cukru do kávy až po ľahnutie si do mäkkej postele, či oblečenie starého trička pre šťastie), naším špeciálom sa stalo číslo tak trošku o nás - redaktoroch. ...

Viac sa dozviete, ak si prečítate aktuálne číslo nášho časopisu GONg v PDF (4,3 MB).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.