ČadMUN 2018

Vážení delegáti, dámy a páni,

dňa 25. apríla 2018 sme ráznym odklepnutím kladivka zahájili už deviaty ročník Čadčianskeho Modelového zasadnutia OSN, pod vedením Mgr. Zuzany Gavlasovej. Konferenčná miestnosť tradične hmýrila všetkými farbami, ktoré žiarili z vlajok pätnástich krajín v zastúpení odhodlaných delegátov. Týmito sa na deň stali študenti našej školy, študenti gymnázia s českým a poľským jazykom v Českom Tešíne, za pomoci dobrovoľníčok z centra mládeže Kericu – Guadalupe a Laëtitie Lecomte.

Francúzština je jazyk, ktorý i napriek značnej prevahe angličtiny patrí medzi najrozšírenejšie jazyky na svete.  Práve tento krásny jazyk bol dôvodom, prečo som sa 19.4. 2018 zúčastnila Studentskej vedeckej konferencie v Ostrave. Na Ostravskej univerzite a jej Filozofickej fakulte sa v tento deň stretli  študenti  z Čiech a ja, ako jediný zástupca Slovenska. Témou tohtoročných príspevkov bola Kanada, nakoľko Ostravská univerzita začala spolupracovať s kanadskou univerzitou Laval, Quebec. Veľa ľudí si francúzštinu spája čisto s Francúzskom, avšak netreba zabúdať na to, že je oficiálnym jazykom aj v Kanade, najmä provincii Quebec.

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je národný projekt, ktorého sa môžu zúčastniť základné, stredné i vysoké školy na celom Slovensku. Naše gymnázium nebolo výnimkou a rovnako ako ďalšie desiatky škôl sa zúčastnilo.

Triedy sa mohli dobrovoľne zapojiť a my sme v piatok (2.3.) prekonali prvú časť. Bolo to vcelku zábavné a rozhodne to bola netypická hodina matematiky.

Prvá časť bola zameraná na pulz a dýchanie, takže sme načreli hlboko do svojej pamäte a vyhrabali učivo zo siedmeho ročníka o dýchaní a tepe človeka. Prvou úlohou bolo skúsiť uhádnuť koľkokrát sa nadýchneme za hodinu, mesiac a rok. Čísla, ktoré sme tipovali, sa pohybovali v škále od stoviek tisícov až po miliardy.

Osemročné gymnázium - áno alebo nie? Otázka, ktorá v dnešnej spoločnosti neustále rezonuje. Zaznievajú rôzne reakcie, ako pozitívne i negatívne. Prečo je tomu tak? Často negatívne odpovedajú najmä tí, ktorí o problematike majú veľmi málo skúsenosti a ich odpoveď ide s davom. Mnohí majú však pozitívne skúsenosti so štúdiom na osemročnom gymnáziu a preto je potrebné sa s nimi podeliť.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci popri 4-ročnej forme, bilingválnej forme štúdia, ponúka aj 8-ročnú formu štúdia. O úspechoch tejto formy štúdia svedčí to, že brány školy prešli už 25 rok malí primáni a odišli veľkí oktaváni. Je to úžasné číslo, ktoré je dôkazom poctivej práce, skvelých výsledkov...

Ako vnímajú štúdium žiaci na osemročnom gymnáziu? Ich odpovede sú veľmi úprimne a myslím si, že nech by sa pýtal akýkoľvek učiteľ, spolužiak z inej školy, predavač, lekár, šofér autobusu a pod., ich odpovede by boli stále rovnaké.  Z množstva reakcii vyberáme tieto:

02.03.2018 – pre niekoho to bol obyčajný pracovný piatok, avšak pre 5 študentov 3.F. Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci bol výnimočným. Patrik Kormendy, Vanessa Prengelová, Vanesa Várošová, Dominika Kaštanová, Magdaléna Klimeková a dobrovoľníčka z Francúzska z centra KERIC,  Laeticia Lecompte sa zúčastnili 3. ročníka festivalu „Je sais faire en français“ /Umím to francouzsky/ pod záštitou Sdružení Učitelu Francouzštiny v Českom Tešíne (našej partnerskej škole). V marci-mesiaci frankofónne, veľkolepá ukážka francúzskych piesní, básní či divadelných predstavení v podaní českých študentov z početných českých stredných škôl prebiehala na pôde Gymnázia Josefa Božka v Českom Tešíne.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.