Záložka do knihy 1 & 2

Záložka do knihy 1

Názov projektu: 10. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia)

Partnerská škola: Gymnázium Snina

Mottom tvorby našich záložiek bol citát Pavla Országha Hviezdoslava: ,,Čo dávam, dávam z úprimnosti duše.“ Čítať, hľadať, tvoriť, darovať ten najkrajší alebo najznámejší verš z tvorby autora bolo naším cieľom. Využívali sme zdroje školskej knižnice a internetovej stránky Zlatý fond. Žiaci boli motivovaní spoznávať život a rozsiahlu tvorbu nášho hviezdneho spisovateľa a zároveň sa invenčne prejavili pri tvorbe záložiek pre partnerskú školu. Takto netradične odhalili krásu slova, krásu slovenčiny a krásu úprimného obdarovania.

Pavol Országh Hviezdoslav

Žiaci nášho gymnázia si pripomenuli  v školskej knižnici 100. výročie úmrtia nášho velikána Pavla Országha Hviezdoslava. Čítanie básní, dramatizácia a interpretácia jeho diela, to bola hlavná náplň netradičného podujatia. Na hodinách UKL vytvorili hviezdne iniciály jeho mena žiaci I. E a pomohli aj štvrtáci zo IV. D.

EU Youth Parliament - Stefan Henri Stevik

Európsky parlament pre mladých (European Youth Parliament – EYP), je medzinárodná organizácia pôsobiaca v rámci celej Európy. EYP podporuje nezávislé myslenie a spoločensko-politickú iniciatívu mladých ľudí a uľahčuje učenie zásadných sociálnych a profesionálnych zručností. Od jeho vzniku sa mnoho desiatok tisíc mladých ľudí zúčastnilo na národných, regionálnych a medzinárodných stretnutiach. Tvorilo priateľstvá a vytváralo medzinárodné kontakty v rámci, ale aj mimo hraníc Európskej únie. Dnes je EYP jednou z najväčších európskych platforiem pre politickú diskusiu, medzi kultúrne stretnutia, politické a vzdelávacie aktivity a výmeny názorov medzi mladými ľuďmi v Európe.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci

Tento rok si pripomíname 155. výročie narodenia slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy a minulý rok to bolo 70 rokov od jej úmrtia. Za jej pseudonymom Timrava stojí názov studne v polichnianskom chotári – dedinke, kde sa autorka narodila a prežila väčšinu svojho života. Ako povedal Alexander Matuška: „Významný literárny tvorca nemusí žiť a písať po centrách, v prúde sveta, môže tak robiť i v samote.“ V malej novohradskej dedinke si autorka vytvorila svoj nekonečný vesmír myšlienok, prostým počúvaním a pozorovaním nahliadla do duší jednoduchých ľudí, aby potom všetko zachytila na papier.

V priebehu marca - mesiaca knihy - žiaci našej školy vypĺňali anketu s jednoduchými otázkami ohľadom ich aktívneho, poprípade neaktívneho čítania počas lockdownu. Ich odpovede následne spracovali žiačky Kvinty A.

Ankety sa zúčastnilo celkom 77 žiakov, z ktorých 47 žiakov chodí do 1.-2. ročníka a zvyšných 30 chodí do 3.-4. ročníka. Z celého počtu žiakov aktívne číta alebo počas lockdownu začalo viac čítať 71,5% žiakov a zvyšných 28,5 %  žiakov nečíta vo svojom voľnom čase vôbec.

 V 1.-2. ročníku čítalo počas lockdownu  65,95%  žiakov a nečítalo 34,05% žiakov. Z toho 83% číta rado a 17% čítanie neobľubuje. Najobľúbenejšia v týchto ročníkoch bola romantická, detektívna a dobrodružná literatúra.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.