• Intrak live

  Ako to každý rok býva, krátke tričká sme vymenili za pršiplášte, tenisky za gumáky a začali sme nový školský rok v plnom nasadení. Veď predsa len si pre nás pani vychovávateľka Smolková pripravila už tretieho septembra prednášku o dôležitosti triedenia odpadu, na ktorej boli vytvorené ekohliadky.

  Read More

 • Dôležité upozornenie

  Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby v mesiaci december 2017 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2018 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiace január a február 2018) a to vo výške 70,36 €.

  Read More

 • Internátnici sa nudy nemusia báť

  Na internáte sme už dávno zistili, že sa učíme nielen v škole, ale aj tu. Učíme sa bežnému životu. Letné prázdniny sa rýchlo skončili, možno až príliš, a my sme sa vrátili späť do nášho druhého domova. Pani vychovávateľky nám zorganizovali 26. septembra 2016 prednášku o finančnej gramotnosti. Veď komu z nás sa nehodí zopár rád o hospodárení s peniazmi?

  Read More

 • Internátnici sa nudy nemusia báť II.

  Nevšedné aktivity, ktoré si pre nás pripravujú naše pani vychovávateľky sú jedným z dôkazov, že dni strávené na internáte nie sú len o neustálom učení a povinnostiach.

  Pútavé literárne skvosty, ktoré sme objavili počas Literárneho večera nás presvedčili o tom, že literatúra nie je len pre knihomoľov a intelektuálov.

  To, že zdravie je dôležité, už všetci dobre vieme. Podstatnejšie však je vedieť si zdravie udržať v norme. Vieme však ako? Vďaka pani vychovávateľke Julke Brázdilovej, ktorá si pre nás pripravila 14. novembra 2016 besedu o zdravej výžive a diabetes vieme, ako si udržať zdravie na uzde, byť fit ale aj to, ako spoznať začínajúcu cukrovku,ako dať prvú pomoc pri glykemickom šoku.

  Read More

 • Intrak life

  Prázdniny ubehli ako voda a my prichádzame na vlne nového školského roka s ďalším článkom o našom internáte a živote v ňom.

  Uvítanie prváčikov je neodmysliteľnou súčasťou každého školského roka. Nažívanie v symbióze medzi ročníkmi je dôležité k udržaniu rodinnej atmosféry a nekonfliktného chodu internátu.

  Prvá prednáška v tomto školskom roku sa niesla v duchu "netradičné separovanie - minimálny odpad", pripravila si ju pani vychovávateľka Anka Smolková.

  Read More

 • Oznam pre žiakov ubytovaných v školskom internáte

  Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 2. septembra 2021 (t.j. štvrtok) od 07:30 do 10:00 hod.

  Pri nástupe je potrebné odovzdať:

  1. rozhodnutie o prijatí žiaka na školský internát;
  2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť;
  3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia;
  4. fotografia 1ks (4 x 4 – len žiaci prvých ročníkov);
  5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky), inak nebude v ten deň ubytovaný;
  6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca;
  7. prihlášku na stravovanie s pokynmi, riadne podpísanú.

  Read More

 • Oznam pre žiakov ubytovaných v školskom internáte

  Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 2. septembra 2019 (t. j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

  Pri nástupe je potrebné odovzdať:

  1. rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI,
  2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť,
  3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
  4. fotografia 1ks (3,5 x 4,5 len žiaci prvých ročníkov),
  5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky).,
  6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca,
  7. prihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

  Read More

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.