Milí stravníci, v našej školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy  s využitím identifikačných čipov a autobusových kariet, ktoré nahradili stravné lístky. Autobusové karty je potrebné identifikovať od 16.8.2022 v kancelárii školskej jedálne (ide o nových stravníkov).

Žiadame budúcich prvákov, aby si prišli  identifikovať autobusové  karty a vyzdvihnúť šeky spolu s variabilným symbolom  k platbe. Obedy treba čo najskôr zaplatiť, aby ste nemali problémy s obedmi prvé dni mesiaca, a to v čase od 16.8.2022 do 31.8.2022 v kancelárii Školskej jedálne v čase od 08.30 – 12.00 hod.

Obedy a raňajky  sa budú variť pre žiakov od 06.09.2022. Každý stravník, ktorý zašle včas platbu na dole uvedené číslo účtu spolu s prideleným variabilným symbolom bude mať obedy od 06.09.2022.

Platba za stravné

  1. Bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne IBAN : SK68 8180 0000 0070 0012 3846 – uskutočňuje sa formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačnej platby stravného je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.
    Pred uskutočnením 1.bezhotovostnej platby je potrebné vyžiadať si od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Termín realizácie platby je najneskôr do 20. dňa v mesiaci,  ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.
  2. Bezhotovostne – cez internetbanking.
  3. Poštovou poukážkou  - úhrada stravného do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa strava uhrádza.

Platby na september 2022

Poštovou poukážkou alebo cez internetbanking

Internát

raňajky, desiata

1,33 x 18

23,94 €

obedy

1,41 x 18

25,38 €

spolu

-

49,32 €

Obedy

11 - 15 r.

1,30 x 18

23,40 €

15 – 19 r.

1,41 x 18

25,38 €

Zamestnanci

1,15 x 19

21,85 €

Cudzí

2,99 x 19

56,81 €

Trvalým príkazom

Internát

raňajky, desiata

1,33 x 20

26,60 €

obedy

1,41 x 20

28,20 €

spolu

-

54,80 €

Obedy

11 - 15 r.

1,30 x 20

26,00 €

15 – 19 r.

1,41 x 20

28,20 €

Zamestnanci

1,15 x 20

23,00 €

Cudzí

2,99 x 20

59,80 €

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

Vyúčtovanie preplatkov sa uskutoční 1 x ročne v 7. mesiaci na účet stravníka.

Odhlasovanie  zo stravy

  • obedy do 14.45 hod. deň vopred (pracovný deň),
  • raňajky do 9.00 hod. deň vopred (pracovný deň),

a to

  • v jedálni pri boxe (počítač)
  • telefonicky  na č. t. 041/4334581 (deň vopred)
  • prostredníctvom internetu  na stránke www.strava.cz – o prístup treba požiadať v kancelárii školskej jedálne.

 

Na stiahnutie: Prihláška na stravovanie (DOC, 45 kB)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.