Aktivity na internáte v školskom roku 2021/2022

Milí naši internátnici,

aj napriek rôznym protiepidemiologickým usmerneniam a odporúčaniam, ktoré častokrát neboli veľmi príjemné, sme školský rok 2021/ 2022 prežili na internáte v pozitívnej atmosfére. My vychovávateľky sme sa snažili, aby ste sa vždy cítili dobre. Ďakujeme Vám, že ste sa zúčastňovali na našich pripravovaných aktivitách. Musíme skonštatovať, že sme všetci celú túto nie veľmi príjemnú „koronadobu“ na internáte úspešne zvládli.

Želáme Vám krásne leto.

Vaše vychovávateľky :)

Nech čaro Vianoc a zimné prázdniny Vám prinesú radosť, pokoj,

nech nový rok prinesie všetkým veľa zdravia, šťastia a splnené aj tie najtajnejšie želania...

prajú vychovávateľky internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana

PF 2022

Školský rok sa nám končí a my sa už tešíme na ten ďalší, strávený s Vami. Krásne leto Vám želajú Vaše vychovávateľky.

aktivity_ŠI

Protidrogový vlak

Žiaci školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana dňa 22.11.2021 navštívili na železničnej stanici v Čadci protidrogový vlak „Revolution train“. V šiestich špeciálne upravených vagónoch, ktoré v sebe skrývajú nebezpečné miesta ako napríklad bar, autohavária či vyšetrovňa ponúka, akým spôsobom dokážu „drogy“ zmeniť život každého človeka. Na začiatku prednášky žiaci vypĺňali anonymné dotazníky. Po vyplnení postupne prechádzali cez jednotlivé vozne, ktoré na vnútorných stenách pripomínali vyobrazené ľudské telo, ktoré postupne pod vplyvom drog chátra.

Magické a láskyplné sviatky s nádejou na skoré stretnutie želajú vychovávateľky Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.