Žiaci školského internátu Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana dňa 22.11.2021 navštívili na železničnej stanici v Čadci protidrogový vlak „Revolution train“. V šiestich špeciálne upravených vagónoch, ktoré v sebe skrývajú nebezpečné miesta ako napríklad bar, autohavária či vyšetrovňa ponúka, akým spôsobom dokážu „drogy“ zmeniť život každého človeka. Na začiatku prednášky žiaci vypĺňali anonymné dotazníky. Po vyplnení postupne prechádzali cez jednotlivé vozne, ktoré na vnútorných stenách pripomínali vyobrazené ľudské telo, ktoré postupne pod vplyvom drog chátra.

Protidrogový vlak 1

Protidrogový vlak 2Protidrogový vlak 3

 

V jednotlivých vozňoch ich čakala filmová projekcia a príbeh mladých ľudí, ktorým život ovplyvnili drogy. Počas celej prehliadky mali žiaci možnosť popremýšľať o nebezpečenstve drog, závislosti a jej dôsledkoch.

Protidrogový vlak 4Protidrogový vlak 5

 

Myslím, že odchádzali s jedinečnými pocitmi, ktoré v nich tento protidrogový vlak zanechal. Záverom veľké „ďakujem“ patrí pani riaditeľke školy Mgr. Ingrid Mikovčákovej, ktorá nám umožnila zúčastniť sa takejto aktivity. Práve takéto možnosti robia žiakom školského internátu voľný čas krajším a zaujímavejším.

Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka školského internátu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.