Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 2. septembra 2021 (t.j. štvrtok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

  1. rozhodnutie o prijatí žiaka na školský internát;
  2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť;
  3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia;
  4. fotografia 1ks (4 x 4 – len žiaci prvých ročníkov);
  5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky), inak nebude v ten deň ubytovaný;
  6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca;
  7. prihlášku na stravovanie s pokynmi, riadne podpísanú.

Šeky, trvalé príkazy a iné spôsoby platieb žiadame uhradiť od 20.8.2021 (prvé splátky cez prázdniny až v mesiaci august).

Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do školského internátu.

Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka školského internátu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.