Prosím všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte, aby v mesiaci december 2018 nerealizovali platby za ubytovanie. Ďalšia platba za mesiac január 2019 sa bude uhrádzať až v mesiaci január (za mesiac január a február 2019) a to vo výške 70,36 €.

Mgr. Danka Bazelidesová

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.