Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 2. septembra 2019 (t. j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

  1. rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI,
  2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť,
  3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
  4. fotografia 1ks (3,5 x 4,5 len žiaci prvých ročníkov),
  5. pri nástupe na školský internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky).,
  6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca,
  7. prihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Šeky, trvalé príkazy a iné spôsoby platieb žiadame uhradiť od 20.8. 2019.

Prosím neplaťte za stravu a ubytovanie v mesiaci júl, úhradu vykonajte až v mesiaci august.

Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do školského internátu.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.