Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup bude 2. septembra 2020 (t.j. streda) od 07:30 do 10:00 hod. Pri nástupe je potrebné odovzdať:

  1. rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI,
  2. lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť,
  3. priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
  4. fotografie 1ks, rozmer 4 x 4 cm - len žiaci prvých ročníkov,
  5. pri nástupe na internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky),
  6. žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca,
  7. pihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Šeky, trvalé príkazy a iné spôsoby platieb žiadame uhradiť do 20.8. 2020 (prvé splátky cez prázdniny len v mesiaci august).

Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do školského internátu.

Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka školského internátu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.