Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup na školský internát bude 5. septembra 2016 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

  1. Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI.
  2. Lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť.
  3. Priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
  4. Fotografie 1ks /3,5 x 4,5 len žiaci prvých ročníkov /.
  5. Pri nástupe na internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky).
  6. Žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca.
  7. Prihlášku na stravovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Šeky, trvalé príkazy a iné spôsoby platieb žiadame uhradiť od 20.8. 2016 / prvé splátky cez prázdniny len v mesiaci august /.

Ostatné informácie budú poskytnuté pri nástupe žiakov do školského internátu.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.