Oznamujeme žiakom školského internátu pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana, že nástup bude 5. septembra 2022 (t.j. pondelok) od 07:30 do 10:00 hod.

Príchod žiakov do školského internátu je organizovaný nasledovne:

 • 1.ročník – nástup do ŠI  v čase od 07:30 do 08:30 hod.
 • 2., 3., 4., 5., ročník – nástup do ŠI v čase od 08:30 do 09:30 hod.
 • cudzí žiaci – nástup do ŠI v čase od 09:30 do 10:00 hod.

Pri nástupe je potrebné odovzdať:

 1. Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠI.
 2. Lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dcéry - syna je vyhovujúci pre ubytovanie v kolektívnom zariadení. V prípade zhoršeného stavu (alergia, astma.....) nás treba upovedomiť.
 3. Priložené Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.
 4. Fotografie 1ks /4x4 len žiaci prvých ročníkov.
 5. Pri nástupe na internát sa žiak preukáže dokladom o zaplatení poplatkov za stravu a ubytovanie (výpis z účtu, ústrižok šekovej poukážky)
 6. Žiak musí mať pri sebe občiansky preukaz a kartičku poistenca.
 7. Zápisný lístok žiaka  s pokynmi riadne podpísanú.
 8. Prihlášku na stavovanie s pokynmi riadne podpísanú.

Šeky, trvalé príkazy a iné spôsoby platieb žiadame uhradiť do 20.8. 2022 / prvé splátky cez prázdniny len v mesiaci august /.

Bez lekárskeho potvrdenia žiak nemôže byť ubytovaný v školskom internáte. Ak lekár má dovolenku, určite ma svojho zastupujúceho lekára.

Ďalšie administratívne a organizačné záležitosti budú poskytnuté pri nástupe žiakov do školského internátu.

Mgr. Dana Bazelidesová
vedúca vychovávateľka školského internátu

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.