Vážení priatelia Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, milí rodičia, kolegovia, absolventi, žiaci,

v nadväznosti na tradíciu predchádzajúcich rokov opäť k Vám prichádzame s ponukou spoločnej rekapitulácie našich školských i mimoškolských aktivít, s ponukou Kalendára Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci. Toto fotodokumentárne svedectvo o predchádzajúcom školskom roku je zároveň kronikou podujatí, projektov, portrétov a úspechov všetkých tých, ktorí spoluvytvárajú históriu i súčasnosť našej i Vašej školy.

Budeme v ňom listovať so želaním pevného zdravia, ktoré nám umožní spoločne vytvárať tvorivú pracovnú atmosféru a dovolí nám v novom kalendárnom roku 2022 pokojne pracovať a napredovať vo vzdelávaní.

Tak, ako na začiatku každého kalendárneho roka rekapitulujeme a hodnotíme rok prežitý, aj plánujeme. Hoci začíname nový kalendárny rok s istými obmedzeniami, verím, že sa nestanú neprekonateľnými prekážkami v našom výchovno-vzdelávacom procese a spoločnými silami, vzájomnou toleranciou, disciplínou, zodpovednosťou a cieľavedomou pracovitosťou ich prekonáme.

Milí priaznivci Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, s veľkým očakávaním opäť stojíme na štartovacej čiare. Ostáva nám už len veriť, že sila, energia, zdravie a elán, s ktorým privítame nový kalendárny rok 2022 nám vydrží a povedie nás po náročnej ceste za poznaním.

Všetkým nám k tomu želám len to najlepšie.
Šťastný nový rok 2022.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Kalendár školy 2022

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.