Oznam pre darcov 2 % z daní

Nezisková organizácia pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Vám oznamuje, že v roku 2021 nie je prijímateľom 2 % podielu zaplatenej dane
podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.