Termín: 1. 7. - 5. 7. 2019 v čase od 8.00 do 12.35 v budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Strava je zabezpečená. Z dôvôdu malého počtu prihlásených na ubytovanie nie je možné na dobu kurzu zabezpečiť pobyt na internáte.

Mgr. Jana Nečedová
zástupkyňa pre bilingválnu sekciu

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.