Ahojte, v tabuľke nájdete ponuku krúžkov na školský rok 2019/2020, z ktorých si môžete vybrať. Ďalšie informácie poskytnú triedni učitelia.

 

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

1.

Art fórum

Mgr. Eva Kubalová

2.

Basketbal

Mgr. Roman Ondruška

3.

Bedminton – chlapci, dievčatá

Mgr. Slavomír Švancár

4.

Biologické praktiká

Mgr. Lukáš Jurga

5.

Biológia pre maturantov

Mgr. Lukáš Jurga

6.

Biológia pre medikov

PaedDr. Anna Zeljenková

7.

Cestovateľská kamera

PaedDr. Miroslav Truchlik

8.

English is easy – 4. ročník BS (MS C1)

Mgr. Michala Patyková

9.

Florbal - junior

Mgr. Roman Ondruška

10.

Florbal - senior

Mgr. Roman Ondruška

11.

Fotoklub

Ing. Gabriel Horos

12.

Futsal, futbal

Mgr. Slavomír Švancár

13.

Geografia hrou

PaedDr. Miroslav Truchlik

14.

Historikova dielňa

Mgr. Gabriela Chalupková

15.

Chemický krúžok

Mgr. Zuzana Gjablová

16.

Chémia na prijímačky

Ing. Eva Körmendyová, PhD.

17.

Chémia v príkladoch

RNDr. Anna Kozová

18.

Klub priateľov nemčiny

Mgr. Beáta Chmurová

19.

Kondičné posilňovanie

Mgr. Roman Ondruška

20.

Konverzujeme po anglicky – 3. a 4. ročník

Mgr. Jana Harvaníková

21.

Mladý záchranár

Mgr. Lucia Palicová

22.

Moja rodná

Mgr. Júlia Mojáková

23.

Pingpongový krúžok

Mgr. Dušan Babušík

24.

Počítačové siete

Ing. Alexander Kubáni

25.

Pohybová príprava (gymnastické športy)

Mgr. Dominika Vanáková

26.

Porozumenie s čítaním

Mgr. Mária Hnidková

27.

Spev je radosť

PaedDr. Zuzana Straková

28.

Starostlivosť o počítače

Mgr. Ľudovít Bohinský

29

Turistický krúžok

PaedDr. Anna Zeljenková

30.

Tvorivé písanie

Mgr. Eva Kubalová

31.

Volejbal - pokročilí

Mgr. Viera Bábelová

32.

Volejbal - začiatočníci

Mgr. Dominika Vanáková

33.

Zážitkové čítanie v knižnici

PaedDr. Zuzana Straková

34.

3D modelovanie

Ing. Eva Körmendyová, PhD.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.