Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci krajské kolo XXX. ročníka Olympiády v anglickom jazyku.

Súťaž sa bude konať dňa 12. 02. 2020 (STREDA) v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy.

Informácie k zaslaniu prihlášky do KK OAJ

  • Riadne vyplnené, podpísané a opečiatkované prihlášky zašlite najneskôr do 27.01.2020 (pondelok), prosím o dodržanie termínu! Využite email kancelaria(zavináč)gymcadca.sk alebo patykova.michala(zavináč)gymcadca.eu alebo zašlite poštou na adresu:

    Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
    17.novembra 1296
    02201 Čadca
  • Vyplňte aj návratku, kvôli zbernému autobusu (vodiči budú mať zoznam žiakov a dozoru podľa zastávok).

Zoznamy súťažiacich a ďalšie pokyny budú zverejnené 04. 02. 2020.

 

PDF Návratka (PDF, 87 kB)

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.