Riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci oznamuje žiakom a ich rodičom, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlásenie krízového štábu mesta Čadca o prerušení vyučovania vo všetkých školách a školských zariadenia ich pôsobnosti, udeľuje riaditeľské voľno od 12.-13. marca 2020 (štvrtok a piatok) z dôvodu prevencie šírenia vírusov.

Riadne vyučovanie sa začne v pondelok 16. marca 2020. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.