Na základe informácií, ktoré po rokovaní vlády SR uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling oznamujeme žiakom, uchádzačom o štúdium a rodičom:

  • Školské vyučovanie je naďalej prerušené - od 30. marca 2020 až do odvolania (presný termín ukončenia prerušenia zatiaľ nie je známy),
  • Externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky sa neuskutočnia,
  • Testovanie T9 v Kvarte sa neuskutoční,
  • Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční do dvoch týždňov od obnovenia výučby - mala by sa konať v termíne do 30. júna 2020,
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
  • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Sumár informácií bol zostavený na základe článku Vyučovanie na školách je prerušené do odvolania, písomné maturity sú zrušené zverejneného na stránke MŠVVaŠ SR.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.