Milí rodičia a študenti, v zmysle vyhlásenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa i na našej škole od 22. júna 2020 obnovuje vyučovanie (do 30.júna 2020). Účasť na vyučovaní je dobrovoľná.

Organizácia vyučovania v období od 22. 06. 2020 do 30. 06. 2020:

  1. Žiaci majú povolený vstup do školy od 07.15 hod.
  2. Školské vyučovanie začína o 08.00 hod.
  3. Každý pracovný deň od 22. 06. 2020 sa bude vyučovať 5 hodín, z toho prvé 4 hodiny budú podľa aktuálne platného rozvrhu a 5. hodina bude triednická.
  4. Prihlásenie na stravovanie: žiakov bude včas správou na Edupage informovať o postupe pani Gužiková.
  5. Školský internát zostáva zatvorený.
  6. Žiaci sa po 13.30 hod. nesmú zdržiavať v priestoroch školy (dezinfekcia priestorov školy).

O ďalších podrobnostiach budete včas informovaní prostredníctvom triednych učiteľov jednotlivých tried.

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť,
koordinátorka MS a T-9,  administrátorka elektronickej triednej knihy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.