Milí účastníci krajského kola OAJ,

dňa 10. 02. 2021 sa na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina a podľa inštrukcií Iuventy uskutoční toto kolo dištančnou formou a to nasledovne:

 1. písomná časť - online test (tu použijete prihlasovací kód z Edupage),
 2. ústna časť - online - do tejto časti postúpi len 6 účastníkov podľa výsledku testu (títo dostanú mail s pozvánkou na ústnu časť, cca 14:00).

Všetci riadne prihlásení (zoznam je uvedený pod týmto textom a pokynmi) ste dostali email s inštrukciami pre súťažiacich. Nájdete ich aj pod týmto textom.

V prípade problémov počas prihlasovania sa na ústnu časť  alebo počas nej napíšte email na adresu olympiada(zavináč)gymcadca.eu a uveďte v ňom

 • meno súťažiaceho,
 • kategóriu,
 • telefónne číslo.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na vyššie uvedenej mailovej adrese.

Tešíme sa na vašu účasť!

Pokyny pre súťažiacich v krajskom kole OAJ 2021

 • V online súťažnom krajskom kole OAJ sa môžu zúčastniť víťazi okresných kôl OAJ v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D a víťazi školských kôl OAJ v kategóriách 1C a 2C1 (tzn. max. jeden žiak za kategóriu a školu), ktorých oficiálne prihlášky boli zaslané organizátorom krajských kôl a ktorí budú vopred zaregistrovaní.

Písomná časť súťaže – TEST 

 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka na www.onlineolympiady.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet, funkčné slúchadlá resp. reproduktory pre vypočutie zvukovej nahrávky a funkčnú kameru s mikrofónom pre absolvovanie ústnej časti.
 • Test na KK OAJ bude sprístupnený dňa 10. 2. 2021 v čase od 9:00 do 9:25. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a začať súťažiť.
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 35 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:00. Pozor! V prípade úplnej zhody bodov u viacerých súťažiacich v písomnej časti súťaže môže byť postupovým kritériom čas riešenia testových úloh.
 • Test bude obsahovať úlohy rôzneho druhu – úlohy s výberom odpovede (majú vždy iba jednu správnu odpoveď) a úlohy s tvorbou krátkej odpovede.
 • Za správnu odpoveď získajú súťažiaci 0,5b alebo 1b; za nesprávnu odpoveď 0 bodov.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže nemajú dovolené používať žiadne pomôcky, nesmú komunikovať s druhými osobami, používať mobilný telefón ani iné elektronické zariadenia s možnosťou pripojenia na internet okrem zariadenia, z ktorého žiak súťaží, a stránky, na ktorej prebieha súťaž.
 • Po zodpovedaní všetkých testových otázok stlačte červené tlačidlo hotovo.
 • Ak sa vám náhodou počas testu vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť znova cez www.onlineolympiady.sk. Zadajte znova váš kód. Ak opäť spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test znova na inom počítači, systém vám tiež ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „hotovo“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „hotovo“.

Ústna časť súťaže

 • Ak sa súťažiaci umiestnil vo svojej kategórii medzi prvými šiestimi po písomnej časti, komisia mu to o cca 14:00 oznámi prostredníctvom mailu, v ktorom zároveň dostane pozvanie a prístupové údaje do videokonferencie – do ústnej časti súťaže. (Súťažiaci, ktorí takýto mail a pozvanie nedostanú, do druhého kola súťaže nepostupujú. Celkové poradie bude zverejnené po skončení celej súťaže.)
 • O cca 14:00 sa začne druhá – ústna časť súťaže. Súťažiaci sa po prijatí prístupových údajov pripojí do videokonferencie a vo virtuálnej miestnosti (tzv. waiting room) bude čakať, kým ho komisia pripojí do videokonferencie a absolvuje ústnu časť. Súťažiaci má nárok na 2 minútovú prípravu, odpoveď trvá približne 5 minút. Po skončení prejavu komisia pripojí ďalšieho súťažiaceho. Po odsúťažení súťažiaci zostávajú vo videokonferencii a vypočujú si odpovede ďalších súťažiacich. Predpokladané ukončenie ústnej časti je o cca 15:00.
 • Odborná komisia ohodnotí ústnu časť štandardným spôsobom, výsledné skóre stanoví konečné poradie v každej kategórii, pričom víťaz krajského kola postupuje do celoštátneho kola. Súťažiaci na druhom mieste je jeho náhradníkom. Celkové vyhodnotenie krajského kola OAJ: o cca 16:00 pre súťažiacich v ústnej časti – formou videokonferencie.
 • Oficiálne výsledkové listiny budú zverejnené až po súťaži.

 Celoštátna odborná komisia Olympiády v anglickom jazyku praje všetkým súťažiacim úspešné riešenie krajského kola OAJ!

Menný zoznam účastníkov


Kategória OkresMeno a priezvisko 
 1A BY Mária Kohútová
  CA Sofia Koperová
  DK Filip Náhly
  KNM Matej Kuchár
  LM Ján Adamov
  MT Michal Balko
  NO Tomáš Jakubiak
  RK Sarah Qasemyar
  TR Peter Tomahogh
  TS Nina Pazúriková
  ZA Alexandra Kocúrová
     
1B BY Matúš Michel
  CA Bohdana Hamranová
  DK Nikolaj Dávid Laššák
  KNM Martina Chládeková
  LM Veronika Mikulová
  MT Adam Hajtmansk‎‎ý
  NO Michal Rábik
  RK Christian Chlepko
  TR Samuel Zelienka
  TS Janka Kubišová
  ZA Nina Sedliačková
     
1C LM Lea Frniaková, Simona Nahálková, Christián Kukučka
  MT Nina Štaffenová, Alex Paul Štefan Bracke, Alex Bielik
  RK Nela Žuborová, Sabína Lauková
  ZA Emma Bónová, Alexander Galoš, Stephanie May Žilinčíková, Mathias Hladk‎‎ý
     
2A BY Jakub Kolek
  CA Ema Buková, Andrea Holáková, Nadežda Podmanická
  DK Simona Makúchová
  LM Miroslava Repková
  MT Katarína Rašková
  NO Ondrej Grigeľ
  RK Martin Šnauko
  TR Viktória Štefundová
  TS Miriam Saganová
  ZA Patrick Jaromir Grich, Jonáš Urbaník
     
2B BY Anna Polláková
  CA Tatiana Kolenová
  DK Ján Kamas
  LM Jozef Naništa
  MT Noe Štekláč
  NO Andriána Geleľová
  RK Slotka Dávid
  TR Daniela Jesenská
  TS Alexandra Kolejaková
  ZA Viktória Szabová
     
2C1 CA Patrik Banetka, Gabriela Gamrotová
  LM Kristína Kuzmíková
  MT Terézia Slyšková, Alexandra Vojčická, Liliana Rybáriková, Lenka Mokrá
  ZA Petronela Bieliková
     
2C2 LM Emma Kehoe
  MT Lukáš James Merchant
  RK Dávid Plaveck‎y
  ZA Richard Steven Žilinčík
     
2D DK Matej Homolka
  LM Martina Zárevucká
  MT Kristína Lepišová
  TR Eva Serdelová
  TS Dávid Rončák
  ZA Miroslava Perďochová

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.