Milí študenti a rodičia!

Nový školský rok 2021/2022 začína 02.09.2021.

So svojimi triednymi učiteľmi sa stretnete

  • v aule hlavnej budovy školy o 8.00 - primáni a prváci štvorročného štúdia,
  • v aule bilingválnej sekcie o 8.00 - prváci päťročného bilingválneho štúdia,
  • vo svojich kmeňových triedach o 8.55 - ostatní žiaci všetkých foriem štúdia.

Vyučovanie končí pre všetkých žiakov 3. vyučovacou hodinou (10.35).

Pri prvom nástupe žiakov do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka - v zelených okresoch na základe odporúčania MŠVVaŠ SR (doborovoľné), v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. Viac informácií nájdete v úplnom znení Školského semaforu (prvý dokument v zozname súborov na stiahnutie).

 

Mgr. Ivana Zemiaková
zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť,
koordinátorka MS a T-9, administrátorka e-triednej knihy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.