Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu prechádzajú aj žiaci Prímy A, Sekundy A, Tercie A a Kvarty A od 26.10.2020 na dištančnú formu vyučovania. Tým pádom od pondelka 26. 10. 2020 platí pre všetky formy štúdia na našej škole, že výchovno-vzdelávací proces sa bude organizovať dištančne. Časť hodín (polovica) bude realizovaná online formou (výnimkou je telesná a športová výchova, náboženská výchova, etická výchova, výtvarná výchova a hudobná výchova) a časť offline (zadaním problémových, tvorivých úloh, projektov zameraných na upevňovanie a precvičovanie učiva ...). Za vypracovanie úloh či aktivít v oboch prípadoch dostanú žiaci spätnú väzbu v podobe slovného hodnotenia alebo známky od svojho učiteľa.

Na nedeľnej tlačovej besede ohlásil minister školstva Branislav Gröhling zmeny, ktoré sa týkajú fungovania základných a stredných škôl. Podľa poskytnutých informácií:

  • stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie od pondelka 12.10.2020, a to až do odvolania,
  • nižšie ročníky osemročných gymnázií, ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole (t.j. Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta), budú fungovať v normálnom režime (prezenčnej výučbe) s povinným nosením rúšok.

Doplnené: riaditeľka školy Mgr. Ingrid Mikovčáková udeľuje riaditeľské voľno žiakom Prímy A, Sekundy A, Tercie A a Kvarty A na pondelok 12.10. 2020 z organizačno-prevádzkových dôvodov, ako i pre potreby zosúladenia prezenčnej a dištančnej formy výučby všetkých foriem štúdia (osemročná, štvorročná a päťročná bilingválna).

Triedy Príma A, Sekunda A a Tercia A pokračujú od 13.10. 2020 v prezenčnej forme vyučovania. Trieda Kvarta A sa k nim pripojí akonáhle budú známe výsledky testu žiaka s podozrením na COVID-19 v súlade s usmernením RÚVZ Čadca.

Celý text opatrení nájdete na stránke https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/.

Doplnené 2: po 17.00 bolo zverejnené úplné znenie Rozhodnutia č. 2020/17294:1-A1810 (PDF, 463 kB)

Meškáme. To priznávam a v dnešnej uponáhľanej dobe sa tomu ani nečudujem. Vlastne sa z tejto frázy pomaly stáva klišé, tak často opisujeme dnešný svet ako nekonečnú centrifúgu, ktorá sa neustále točí a nejde z nej vystúpiť. Vždy sa nájde niečo, čo nám ukrojí z nášho vzácneho času (a to, prečo je taký vzácny, si všetci jeho postupom v istom okamihu nášho života aj uvedomíme).

Kristína Kobolková

... (viac si môžete prečítať, ak otvoríte náš časopis gonG (PDF 83,25 MB).

V nadväznosti na novoprijaté opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR vydalo MŠVVaŠ nadstavbu platných opatrení v súlade a aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, ktoré nájdete: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/ a https://www.minedu.sk/oznam-ruska-na-skolach/.

Zároveň chceme upriamiť Vašu pozornosť najmä na:

Milí študenti a rodičia!

Nový školský rok 2020/2021 začína 02.09.2020. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu a s rešpektovaním usmernení MŠVVaŠ bude náš spoločný 1. deň v škole iný, ako sme boli zvyknutí.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.