Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana vás pozýva na Deň otvorených dverí pre päťročné bilingválne štúdium, ktorý sa uskutoční 24. novembra 2017 (piatok) od 9:00 hod. v budove slovensko-anglickej bilingválnej sekcie.

Ďalšie informácie môžete nájsť v letáčiku (PDF).

edupage logo

Milí rodičia a žiaci, aj v tomto školskom roku vám ponúkame pomôcku – informačný systém Edupage™ od firmy aSc, ktorý vám pomôže rýchlo a presne získať prehľad o známkach, dochádzke, aktuálnom rozvrhu a ďalšie užitočné informácie.

Slovensko-anglická bilingválna sekcia - 24. november 2017 (9:00 - 11:00) - budova slovensko-anglickej bilingválnej sekcie

Štvorročné štúdium - 6. február 2018 (9:00) - hlavná budova

Osemročné štúdium - 6. február 2018 (15:00) - hlavná budova

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.