CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM / Public domain

Riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci oznamuje žiakom a ich rodičom, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na vyhlásenie krízového štábu mesta Čadca o prerušení vyučovania vo všetkých školách a školských zariadenia ich pôsobnosti, udeľuje riaditeľské voľno od 12.-13. marca 2020 (štvrtok a piatok) z dôvodu prevencie šírenia vírusov.

Riadne vyučovanie sa začne v pondelok 16. marca 2020. Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

(Aktualizovaný zoznam účastníkov) Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina, pozývame víťazov okresných kôl všetkých kategórií na krajské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktoré organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Súťaž sa koná dňa 12. februára 2020 (streda) o 9.30 hod. v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Prezentácia účastníkov a členov odborných komisií bude v čase od 8.50 - 9.20 hod.

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 6. februára 2020 (štvrtok) v hlavnej budove školy

  • pre záujemcov o štvorročné štúdium od 9:00 hod.,
  • pre záujemcov o osemročné štúdium od 15:00 hod.

Na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina organizuje Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci krajské kolo XXX. ročníka Olympiády v anglickom jazyku.

Súťaž sa bude konať dňa 12. 02. 2020 (STREDA) v priestoroch slovensko-anglickej bilingválnej sekcie školy.

Informácie k zaslaniu prihlášky do KK OAJ

gonG 2019

... V tomto školskom roku sa však stalo ešte niečo významné. Rozozvučali sa prvé ozveny gongu a my sme im išli oproti. Náš školský časopis sa "opäť zrodil", možno nie tak doslova z popola, ale vyzerá ako stastočný fénix, ktorý vás bude sprevádzať týmto školským rokom a informovať o všetkom, čo sa len pošuškáva v kútoch tried.

(výťah z tiráže)

Ak ste zvedaví, čo sa šušká v kútoch tried, pozrite si aktuálne číslo časopisu gonG (PDF, 331 MB).

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.