Slovensko-anglická bilingválna sekcia - 24. november 2017 (9:00 - 11:00) - budova slovensko-anglickej bilingválnej sekcie

Štvorročné štúdium - 6. február 2018 (9:00) - hlavná budova

Osemročné štúdium - 6. február 2018 (15:00) - hlavná budova

Riaditeľka Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci udeľuje na piatok 18.11. 2016 za aktívnu účasť, kreativitu a osobné zanietenie, ktoré preukázali pri prezentácii projektov a predstavovaní svojich knižníc a tvorivých dielní pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc riaditeľské voľno všetkým žiakom školy. Mgr. Ingrid Mikovčáková, riaditeľka školy

Účelové cvičenia, ktoré sa mali konať dňa 4.10. 2016 (utorok) sa pre nepriaznivé počasie rušia. O náhradnom termíne budete včas informovaní.

 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.