Oznam pre darcov 2 % z daní

Nezisková organizácia pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci Vám oznamuje, že v roku 2021 nie je prijímateľom 2 % podielu zaplatenej dane
podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme.

Logo školy

Milí účastníci krajského kola OAJ,

dňa 10. 02. 2021 sa na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina a podľa inštrukcií Iuventy uskutoční toto kolo dištančnou formou a to nasledovne:

  1. písomná časť - online test (tu použijete prihlasovací kód z Edupage),
  2. ústna časť - online - do tejto časti postúpi len 6 účastníkov podľa výsledku testu (títo dostanú mail s pozvánkou na ústnu časť, cca 14:00).

Všetci riadne prihlásení (zoznam je uvedený pod týmto textom a pokynmi) ste dostali email s inštrukciami pre súťažiacich. Nájdete ich aj pod týmto textom.

V prípade problémov počas prihlasovania sa na ústnu časť  alebo počas nej napíšte email na adresu olympiada(zavináč)gymcadca.eu a uveďte v ňom

Na základe informácií zverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bude vyučovanie v 1. polroku pokračovať nasledovne - všetky termíny sú predpokladané a môžu byť zmenené podľa situácie:

  1. V pracovnom týždni od 11. do 15. januára pokračujú všetky ročníky v dištančnom vyučovaní.
  2. V pracovnom týždni od 18. do 22. januára sa môžu začať vyučovať prezenčne posledné ročníky za predpokladu pretestovania zamestnancov školy, žiakov posledných ročníkov a prípadne ich zákonných zástupcov. Naša škola túto možnosť nebude realizovať.
  3. Na dni 22. až 24. januára je naplánované testovanie.
  4. Od 25. januára prezenčné vyučovanie pre všetky ročníky po testovaní zamestnancov školy, žiakov a ich zákonných zástupcov.

Ďalšie úpravy sa týkajú dôležitých udalostí v 2. polroku:

Logo školy

Termín konania súťaže: 10.02.2021

Prihlášky: zaslať najneskôr do 27.02.2021 27. 01. 2021 (oprava) vrátane, na olympiada(zavináč)gymcadca.eu

Forma: online, do ústnej časti postupuje 6 najlepších z písomnej časti

Prihlasovanie: online (nájdete v pokynoch Iuventy)

Bližšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OAJ/31-rocnik-oaj-2020-2021.alej

 

Ďalšie informácie budeme zverejňovať priebežne. 

Vážení priatelia Gymnázia Miloslava Hurbana v Čadci, milí rodičia, kolegovia, absolventi, milí žiaci,

atmosféra týchto dní nenechávajú nikoho z nás ľahostajným. Menia sa nám plány, nenapĺňajú očakávania. Napriek tomu, život ide ďalej a my sa snažíme pracovať tak, ako nám to okolnosti a momentálna situácia dovoľuje.

Dovoľte nám, aby sme Vám aj napriek tomu ponúkli náš i Váš Kalendár Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci, kalendár na nasledujúci rok - rok 2021, ktorý, podobne ako tie pred ním, ponúka fotodokumentárne svedectvo o predchádzajúcom školskom roku.

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.