Mgr. Jozef Bobek sa počas svojho pôsobenia na našej škole venoval talentovaným žiakom v oblasti matematiky (hlavne matematická olympiáda, Pangea, Náboj - medzinárodná). K jeho najúspešnejším študentom z posledného obdobia v MO patria Tatiana ZbončákováLukáš Sadlek ( účastník celoštatného kola v matematickej olympiáde a informatickej olympiád v kategórii A (najvyššia forma)).

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí pani profesorky Márie Marcibálovej, bývalej kolegyne, učiteľky a pre mnohých z nás nekonečnej inšpirátorky.

Vážená pani profesorka Mária Marcibálová sa svojím dlhoročným pôsobením na našej škole hlboko zapísala do histórie Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci i do našich sŕdc.

S úctou spomíname a v mene všetkých bývalých i súčasných zamestnancov a žiakov školy vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým. V tichosti sa skláňame pred jej pamiatkou.

Logo školy

Milí účastníci krajského kola OAJ,

dňa 10. 02. 2021 sa na základe poverenia Okresného úradu, odboru školstva, Vysokoškolákov 8556/33B 010 08  Žilina a podľa inštrukcií Iuventy uskutoční toto kolo dištančnou formou a to nasledovne:

  1. písomná časť - online test (tu použijete prihlasovací kód z Edupage),
  2. ústna časť - online - do tejto časti postúpi len 6 účastníkov podľa výsledku testu (títo dostanú mail s pozvánkou na ústnu časť, cca 14:00).

Všetci riadne prihlásení (zoznam je uvedený pod týmto textom a pokynmi) ste dostali email s inštrukciami pre súťažiacich. Nájdete ich aj pod týmto textom.

V prípade problémov počas prihlasovania sa na ústnu časť  alebo počas nej napíšte email na adresu olympiada(zavináč)gymcadca.eu a uveďte v ňom

Logo školy

Výsledkové listiny pre:

Logo školy

Termín konania súťaže: 10.02.2021

Prihlášky: zaslať najneskôr do 27.02.2021 27. 01. 2021 (oprava) vrátane, na olympiada(zavináč)gymcadca.eu

Forma: online, do ústnej časti postupuje 6 najlepších z písomnej časti

Prihlasovanie: online (nájdete v pokynoch Iuventy)

Bližšie informácie: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/OAJ/31-rocnik-oaj-2020-2021.alej

 

Ďalšie informácie budeme zverejňovať priebežne. 

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.