Vážení rodičia,

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Naša Nezisková organizácia spĺňa zákonné podmienky na prijatie 2 % podielu zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších noviel. Preto bola dňom 08.11.2022 registrovaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRls 37305/2022.

So zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 88 rokov nás opustil náš dlhoročný kolega, učiteľ telesnej výchovy, Mgr. Vojtech Marcibal, ktorý bol považovaný za nestora atletiky a športu na Kysuciach. V roku 2011 získal Cenu mesta Čadca za dlhoročnú pedagogickú činnosť na poste stredoškolského učiteľa telesnej výchovy, za dlhoročnú záslužnú trénerskú, rozhodcovskú a organizátorskú prácu v oblasti športu a atletiky. V roku 2013 bol odmenený Čestným uznaním Slovenského olympijského výboru. V roku 2021 mu bola udelená Cena Jána Popluhára za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play.

Česť jeho pamiatke!

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana

Vážení rodičia,

dovoľte, aby som Vás pozvala na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 22.11. 2022 (utorok) v kmeňových triedach hlavnej budovy školy (pre štvorročnú a osemročnú formu štúdia ) a budovy bilingválnej sekcie (pre päťročnú bilingválnu formu štúdia) Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.

Rodičovské združenie začne o 15:00 hodine konzultáciami s učiteľmi jednotlivých predmetov a bude pokračovať o 16:30 triednym rodičovským združením. Vaša účasť je vítaná a očakávaná.

V prípade záujmu o bližšie informácie, kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

S pozdravom

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Upozorňujeme všetkých rodičov, žiakov a verejnosť, že úradné hodiny v našej škole sú 2. septembra 2022 (piatok) zrušené.

Mgr. Ingrid Mikovčáková
riaditeľka školy

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.