Hlavná budova je najstaršou spomedzi budov v areáli školy. Architektonicky svojbytná budova bola slávnostne otvorená 28. októbra 1982. Po komplexnej rekonštrukcii školy v roku 2009 (projekt „Zvýšenie  energetickej efektívnosti stavenými úpravami v hlavnej budove“) má škola novú elektroinštaláciu, kúrenie a rozvody vody, nové toalety a hygienické zariadenia, vymaľované triedy, vymenené okná so žalúziami, novú strechu a zrekonštruovaný vstup do školy. Ešte pred touto rekonštrukciou boli  postupne prerobené tradičné spoločné šatne žiakov na individuálne kabínkové.

Škola má odborné trakty biológie, fyziky a chémie pozostávajúce z moderných (postupne zrekonštruovaných a vybavených novým nábytkom a pomôckami) posluchární, laboratórií.  Disponujeme 4 plne vybavenými učebňami na výučbu IT, multimediálnou učebňou pre všeobecnovzdelávacie predmety, multimediálnou učebňou s tabletami, modernou elektronickou knižnicou a konferenčnou miestnosťou.

V škole je zriadených 7 špecializovaných učební na vyučovanie cudzích jazykov, žiakom slúži žiacka knižnica, v ktorej si môžu požičiavať knihy súvisiace s preberaným učivom na slovenskom jazyku a literatúre.

Hlavná budova
Hlavná budova Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana

Naša stránka používa cookies. Ak sa chcete o nich dozvedieť viac a prípadne aj ako ich odstrániť, prečítajte si zásady používania cookies..

Akceptujem cookies z tejto webovej lokality. Súhlasím.