Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Rodič

Rodičovské združenie

01. apríl 2016

Rodičovské združenie

Pozývame rodičov žiakov štvorročného, osemročného a bilingválneho štúdia našej školy na rodičovské združenie, ktoré bude 19. apríla 2016 (utorok). Združenie bude mať dve časti:

  • konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov (od 15.00 hod),
  • triedne rodičovské združenia (od 16.30 hod).

celý článok ...

Dve percentá z dane

27. január 2016

Dve percentá z dane

Vážení rodičia,
oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou, ako prispieť na Neziskovú organizáciu pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, ktorá poskytuje podporu a organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

celý článok ...

Bezhotovostný systém platenia stravy

10. máj 2014

Bezhotovostný systém platenia stravy

Vážení rodičia, milí stravníci,

od 1.9.2014 zavádzame nový program pre Školskú jedáleň. Prejdeme  na bezhotovostný systém platenia stravy a možnosť odhlasovania cez internet a SMS správou. Platba za stravné bude vždy do 25. dňa v mesiaci dopredu, a to bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu, cez Internet banking alebo poštovou poukážkou. Nebudú už stravné lístky, ale nahradia ich čipy alebo ISIC karty.

celý článok ...

Klasifikácia

04. máj 2011

Klasifikácia

Od 1. mája 2011 vstúpil do platnosti nový metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Zároveň sa týmto pokynom zrušuje metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009-R z 15. júla 2009 a v znení metodického pokynu č. 11/2009-R z 25. augusta 2009.

celý článok ...