Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Klasifikácia

4máj 2011

Legislatíva

Od 1. mája 2011 vstúpil do platnosti nový metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Zároveň sa týmto pokynom zrušuje metodický pokyn č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v znení metodického pokynu č. 10/2009-R z 15. júla 2009 a v znení metodického pokynu č. 11/2009-R z 25. augusta 2009.