Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Rodičovské združenie

1apríl 2016

Pozvánka na rodičovské združenie - apríl 2016

Pozývame rodičov žiakov štvorročného, osemročného a bilingválneho štúdia našej školy na rodičovské združenie, ktoré bude 19. apríla 2016 (utorok). Združenie bude mať dve časti:

  • konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov (od 15.00 hod),
  • triedne rodičovské združenia (od 16.30 hod).