Úvodná stránka

Gymcadca EDUPage

MOODLE

Student's Portal

 

Milí stravníci

17jún 2014

Prosíme stravníkov, študentov aj pedagógov, ktorí majú autobusové karty SAD,  aby si chodili priebežne identifikovať svoje autobusové karty do kancelárie školskej jedálne od 11:30 hod. do 14:45 hod. (karty SAD nemusia mať označenie EM CARD).

Od dnes je taktiež možné si v školskej jedálni zakúpiť čipy - cena 6,19 Eur a identifikovať si ich.

Každému stravníkovi pri identifikácii  bude pridelený variabilný symbol na platbu stravného a dostane poštovú poukážku na zaplatenie stravného na september 2014, ktoré musí byť zaplatené do 25. augusta 2014.

Stravné je možné uhradiť:

  • poštovou poukážkou, alebo
  • bezhotovostne – prostredníctvom platobného  príkazu v banke, alebo cez internetbanking.